Escoltar

Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Comunicació sobre terminis administratius de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI)  
Descripció *
Per indicació del vicerector d'Investigació i Internacionalització us feim arribar la comunicació sobre terminis administratius de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) que s'acaba de publicar al web de l'AEI.
S'estableix la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret 463/2020 o les pròrrogues d'aquest.  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Agència Estatal d'Investigació (AEI)