Escoltar

Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
XVI Convocatòria d'ajuts per accions d'educació per a una ciutadania global - 2019  
Descripció *
La convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’EpD per a una ciutadania global
El dia 15 d'octubre s'obre la XVI convocatòria d'ajuts per a accions d'EpD per a una ciutadania global. Aquest curs 2019-20 incorpora una línia estratègica referida a sostenibilitat ecològica i a la salut, amb l'objectiu d'impulsar accións de promoció, conscienciació i compromís ciutadà i universitari amb el respecte de la natura, i l’aposta ferma per la salut i la sostenibilitat local i global.
Si ets estudiant, membre del professorat o del personal administratiu amb inquietuds i amb ganes de dur a terme un projecte que promogui una consciència crítica, sensibilitzi sobre les injustícies socials o per contribueixi a una cultura de la solidaritat, t’oferim assessorament per poder planificar les accions.
Us animam a participar en aquesta convocatòria i us recordam que durant aquest període l'equip tècnic de l’OCDS ofereix, com sempre, un servei d’assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licitud.
Informa-te'n
Termini de sol·licitud7 de novembre de 2019  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)