Escoltar

Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors  
Descripció *
S'obri el termini de sol·licitud de la convocatòria 2019.
Objectius del programa:
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atracció de talent investigador a través de la incorporació de dos doctors com a personal investigador a grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.
Veure programa
RequisitsRequisits dels sol·licitants:
1. Grau de Doctor. Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.
2. Període post doctoral. No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d'obtenció del primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S'entén per data d'obtenció del primer doctorat, la data que figura al títol de doctor -o document justificatiu equivalent- del primer doctorat obtingut pel candidat. En la comptabilització del termini de deu anys, es poden excloure una sèrie de períodes per diferents motius que es troben detallats al document "Convocatòria" que es troba al punt 4 d'aquesta pàgina.
3. Mobilitat. Estar en possessió d'un títol de doctor d'una universitat diferent de la UIB o, en cas de ser doctor per la UIB, haver realitzat estades post doctorals en centres de R+D distints de la UIB de durada no inferior a 3 mesos i un període acumulat no inferior als 12 mesos. La realització d'aquestes estades s'ha d'acreditar documentalment a la sol·licitud.

Termini de sol·licitudFins al dia 3 de maig de 2019, inclòs.  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears - Oficina de Suport a la Recerca.