Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Ciències
Títol
Beca de col·laboració (016/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Biologia amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Millora del cultiu d'e l'ametller (Prunus dulcis (Mill.) DA Webb) a les Illes Balears: estudi dels pol·linitzadors potencials i de la seva viabilitat econòmica, del qual és responsable el/la professor/a: Maria del Mar Leza Salord.
Durada9 mesos, que comptaran des de l'1 d'octubre de 2018, amb dedicació a temps complet.
Dotació1.177,00 euros mensuals
Requisits
- Grau en Biologia
- Curs d'apicultura
- Experiència en entomologia aplicada
- Experiència amb pol·linitzadors comercials i silvestres
Termini de sol·licitudFins al 22 de setembre de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació a presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Biologia