Escoltar

Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Convocatòria permanent d'ajuts socials als alumens de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials  
Descripció *
Ajuts a estudiants que es troben en una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l'entorn que els suposa un impediment per continuar la formació acadèmica oficial. Les línies d'ajuts són:
- microcrèdits per pagar la matrícula
- transport
- manutenció
- material didàctic
- altres
DotacióEn funció del fons disponible i de les condicions dels sol·licitants.
Termini de sol·licitudConvocatòria oberta tot l'any  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat Solidària Illes Balears  
Adreça electrònica
Telèfon
971173444