Escoltar

Laboratoris Biomed desenvoluparà fàrmacs per tractar la litiasi renal basant-se en dues patents de la UIB

Ambdues entitats han signat un conveni amb múltiples aspectes de col·laboració

Laboratoris Biomed, SL, i la Universitat de les Illes Balears signaren dia 16 de novembre un acord de col·laboració per a l'elaboració de nous fàrmacs que ajudin la població susceptible de desenvolupar urolitiasi a evitar la formació de càlculs renals. En aquest sentit, la innovadora aportació de Laboratoris Biomed, SL, és la seva intenció de desenvolupar productes adequats a les necessitats de la societat actual i el seu ritme de vida.

Des de l'any 1987 s'han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la litiasi renal (càlculs renals), investigacions finançades amb diferents programes competitius que han permès avançar en el coneixement d'aquesta patologia alhora que han proporcionat un servei continuat a la societat en diferents aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi, al seu tractament i a la seva profilaxi. Aquestes investigacions han suposat l'elaboració de més de 4.000 informes d'anàlisi i estudi sobre aquesta patologia. El Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB el 27 de febrer de 1998 (FOU 144, 1998). Posteriorment s'establí com a grup de recerca de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) formant part de l 'àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars de l'institut.

Una de les diverses línies de recerca del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal s'ha centrat des dels seus inicis en la profilaxi de la urolitiasi, ja que malgrat que la formació de càlculs renals té un origen multifactorial, incrementar la ingesta d'alguns composts que inhibeixen la cristal·lització pot ajudar a prevenir una nova litiasi. Alguns d'aquests inhibidors són el citrat, el magnesi, els pirofosfats i el fitat. Precisament l'estudi del fitat ha estat el més important per al grup d'investigadors de la UIB, ja que fou el primer equip investigador a demostrar el paper del fitat com a inhibidor de la nucleació heterogènia de l'oxalat càlcic, de la nucleació homogènia del fosfat càlcic i del creixement cristal·lí de l'oxalat càlcic. En realitat, el fitat actua com a inhibidor en un 70% dels casos en què és possible la formació de càlculs.

Per possibilitar la transferència dels resultats de la recerca a la societat, l'any 1993 la UIB ja va establir un primer contracte amb una empresa de la indústria alimentària per a la producció d'un preparat dietètic a base de fitat, vitamina A i zinc, amb l'objecte de ser administrat com a complement de la dieta per a la prevenció en la formació dels càlculs renals. Ara, continuant amb aquesta línia de col·laboració, la UIB signa un nou conveni amb Laboratoris Biomed, SL, empresa radicada a Marratxí, i l'únic laboratori farmacèutic amb seu a les Illes Balears , per tal de fer arribar al mercat nous fàrmacs que ajudin la població susceptible de desenvolupar urolitiasi a evitar la formació de càlculs. En aquest sentit, la innovadora aportació de Laboratoris Biomed, SL, és la seva intenció de desenvolupar productes adequats a les necessitats de la societat actual i el seu ritme de vida, fàrmacs que permetin una més còmoda administració pel fet que alliberin el principi actiu d'una manera gradual i sostinguda i puguin, d'aquesta manera, reduir la freqüència en la posologia.

El conveni de col·laboració entre la UIB i Laboratoris Biomed, SL, inclou la concessió de llicència dels drets d'explotació de dues patents nacionals de la UIB perquè l'empresa en faci l'explotació. Com a contraprestació a la cessió dels drets d'explotació per part de la UIB i als serveis aportats pel desenvolupament de les patents, l'empresa abonarà a la UIB el 4 per cent del valor net de les vendes dels productes que es fabriquin d'acord amb les patents.

No obstant l'anterior, el conveni abasta una àmplia col·laboració que inclou, no solament l'execució de projectes de transferència de tecnologia i la cooperació mútua en programes de formació o intercanvi de personal investigador i tècnic, sinó també la utilització conjunta d'instal·lacions i equips disponibles, l'assessorament mutu i la cooperació en programes de difusió tecnològica i innovació.

Signaren el conveni el senyor Eduardo Ruiz, director general de Laboratoris Biomed, SL, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB. També assistí a l'acte el doctor Fèlix Grases, director del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la UIB.

Data de publicació: 16/11/2007