Escoltar

CCControl, empresa derivada (spin-off) de la UIB, guanyà el premi especial per a empreses derivades en el Concurs de Projectes Empresarials i d'Innovació 2006-2007

CCControl, una empresa derivada de Laboratoris Sanifit, SL, empresa per escissió de la UIB, ha estat guardonada amb el premi especial per a empreses derivades en el Concurs de Projectes Empresarials i d'Innovació 2006-2007, convocat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears.

Laboratoris Sanifit, SL, és una empresa dedicada a l'estudi de processos de calcificació biopatològics. CC Control és una empresa que neix precisament de la segregació de les línies no farmacèutiques de Laboratoris Sanifit, SL. El seu objectiu és desenvolupar productes emmarcats en sectors totalment diferents del desenvolupament clínic d'un fàrmac, per la qual cosa es constitueix com a empresa derivada amb entitat pròpia i personal exclusiu. La fita de la nova empresa és la transferència tecnològica d'una recerca d'alta qualitat en l'àmbit de la salut i el benestar que pugui repercutir en benefici de la societat. L'empresa desenvoluparà inicialment dues grans línies de productes, protegides per patents internacionals.

La primera d'aquestes línies se centra en la utilització del fitat per al tractament d'aigües. En zones amb aigües de duresa elevada, com ara les Illes Balears, hi ha sovint problemes de calcificacions als sistemes de conducció i emmagatzemament d'aigua i en els electrodomèstics, problemes que provenen dels dipòsits de carbonat càlcic. La utilització d'un inhibidor de la cristal·lització com a additiu de l'aigua és una alternativa econòmica i eficaç enfront dels tractaments actuals basats en l'eliminació dels oligoelements de l'aigua o bé en l'ús de quantitats elevades d'agents segrestants (quelants), que generalment impliquen problemes mediambientals.

La segona línia de productes es basa en el mateix producte actiu, el fitat, però en aquesta ocasió emprat com a additiu en productes d'higiene bucodental. Basant-se en el mateix principi inhibidor de la cristal·lització, i aprofitant el paper del fitat com a agent preventiu del desenvolupament de calcificacions, l'empresa desenvoluparà una línia de productes destinada al tractament preventiu del desenvolupament dels càlculs dentals o tosca dentària.

Data de publicació: 22/06/2007