Escoltar

Reunió de seguiment de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica de la UIB

Aquest mes de novembre s'han reunit a la seu d'Endesa, c/ de Sant Joan de Déu, 1, la comissió de seguiment de la Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica de la UIB. Assistiren a l’acte la senyora Maria Magdalena Frau, responsable de Comunicació i Relacions Externes d'Endesa, el senyor Jordi Llabrés, vicerector d'Innovació i Transferència de la UIB, el senyor Ernest Bonnín, director general d'Endesa a les Balears, el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, el doctor Miquel Roca, director de la Càtedra, i el senyor Joan Ignasi Frau, responsable de Planificació de Xarxes de Distribució d'Endesa a les Balears i coordinador de la Càtedra a Endesa.

La Càtedra desenvolupa actualment diverses activitats d’innovació i docència. Destaquen projectes com Smart BT, on s'investiga l'ús de bateries d’emmagatzemament d'energia en instal·lacions fotovoltaiques de baixa tensió; el projecte Vibracions, per fer manteniment predictiu de transformadors de potència sobre la base de l'anàlisi de vibracions; el projecte Desllastador, consistent en el disseny i implementació d'un desllastador de consums per a ús en habitatges particulars, a fi d’optimitzar la potència contractada; a més de projectes en col·laboració amb altres entitats, com el projecte de bateries en mitja tensió, conjuntament amb la Càtedra Endesa-Red UPC, amb el qual es desenvolupa una aplicació informàtica per al dimensionament de sistemes d’emmagatzematge d'energia elèctrica connectats a xarxes de mitjana tensió; o el projecte europeu Eccoflow, mitjançant el qual s’ha dissenyat i fabricat un limitador de corrent de curtcircuit basat en materials superconductors integrat en una xarxa de subministrament elèctric d’Endesa. 

Des del punt de vista de docència, cal destacar que s'ha dissenyat un curs de postgrau d’Expert Universitari en Energia Elèctrica, que s’impartirà durant el segon semestre del curs 2014-15, i que està destinat als graduats, professionals i estudiants universitaris interessats en el sector elèctric. El curs pretén donar una visió d’aspectes innovadors i avançats del sector elèctric, actualitzant la regulació i les tecnologies pertinents. El curs tindrà subvenció d’Endesa, i més del 40 per cent del professorat serà personal d’aquesta empresa. 

Data de publicació: 20/11/2014