Escoltar

Lit-Control pH Meter: els pacients de litiasi renal ja poden mesurar el pH urinari des de casa

El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears i el Grup de Transductors Químics del CSIC han desenvolupat un dispositiu que permet mesurar de manera ràpida, senzilla i eficaç aquest valor clau per a la prevenció i el tractament de la litiasi renal. El dispositiu el fabrica Devicare i el distribueix M4 Pharma 

La litiasi renal és una patologia que es caracteritza per la formació de càlculs a l’interior dels ronyons o de les vies urinàries a partir de la cristal·lització de substàncies que són presents de manera normal a l’orina, com ara el calci, el fosfat, l’oxalat o les purines. El pH de l’orina resulta clau per diagnosticar i tractar de manera correcta aquesta patologia en més del 80 per cent dels casos de litiasi urinària, i per això és necessari que els pacients afectats per aquesta patologia, que és altament recurrent, facin un seguiment regular dels nivells de pH urinari.

Amb l’objectiu de fer possible que els pacients de litiasi renal puguin controlar per ells mateixos els seus nivells de pH urinari, un equip d’investigadors del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears i del Grup de Transductors Químics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat un sistema que permet l’autocontrol del pH urinari de manera ràpida, senzilla i eficaç.

A partir de dues patents de la UIB i del CSIC, l’empresa Devicare ha fabricat el dispositiu mèdic Lit-Control pH Meter, que distribueix M4 Pharma en exclusiva a tot el territori nacional. Aquest és un dispositiu de darrera generació que disposa d’una avançada tecnologia de microsensors que permet que els pacients de litiasi renal puguin monitoritzar el pH urinari des de casa seva de manera molt més precisa.

El dispositiu Lit-Control pH Meter ha estat premiat amb el premi al millor pòster a la XXIV Reunió Nacional dels Grups de Litiasi i d’Endourologia, Laparoscòpia i Robòtica que atorga l’Associació Espanyola d’Urologia i la Fundació per a la Investigació en Urologia. En l’estudi premiat s’equiparava l’eficàcia del nou dispositiu enfront d’un pH-metre de laboratori, i es diferenciava de les determinacions de pH fetes amb tires reactives, que en ocasions donen resultats que difereixen fins a 0,4 unitats de pH respecte del pH-metre de laboratori.

Precisió a baix cost

El nou dispositiu Lit-Control pH Meter permet determinar amb un baix cost i de manera senzilla i precisa el nivell de pH urinari, a diferència del pH-metre de laboratori, que té un cost elevat, i de les tires reactives, que tenen un marge d’error massa gran per a la presa de decisions clíniques. La precisió a l’hora de determinar el nivell de pH urinari és important en el cas de la litiasi renal, atès que els valors diferents del pH urinari són indicatius dels distints tipus de litiasi.

En un estudi anterior, els investigadors de la UIB ja varen determinar que els nivells del pH urinari inferiors a 5,5 afavoreixen la formació de cristalls d’àcid úric, mentre que els nivells de pH urinari superiors a 6,2 afavoreixen la formació de cristalls de fosfat càlcic. En ambdós casos, la formació d’aquests cristalls pot induir a la formació de càlculs d’oxalat càlcic, que és el component majoritari en el 70-80 per cent dels càlculs renals. En aquest mateix estudi previ, els investigadors de la UIB també varen determinar que l’interval de pH urinari 5,5-6,2 es pot considerar preventiu, atès que evita directament la formació d’aquests cristalls i, indirectament, la formació dels càlculs renals d’oxalat càlcic.  Per això, determinar amb precisió els nivells de pH de l’orina és clau per poder adoptar les mesures adequades per prevenir i tractar la litiasi renal.

El dispositiu Lit-Control pH Meter respon a aquesta exigència de precisió amb una tecnologia desenvolupada específicament per controlar l’evolució del pH urinari del pacient segons les necessitats preventives adequades a cada tipus de càlcul renal. El dispositiu facilita la monitorització domiciliària del pH urinari per part del mateix  pacient, a la vegada que permet controlar si la teràpia assoleix l’interval preventiu de pH urinari desitjat (5,5-6,2). També permet detectar si la teràpia acidificant o alcalinitzant portada a terme pels complements alimentaris Lit-Control pH Down i Lit-Control pH Up, respectivament, és massa agressiva o podria, ocasionalment, formar algun altre tipus de càlcul, i  permet millorar l’adherència al tractament, atès que permet visualitzar els progressos en un paràmetre clau del tractament preventiu com és el pH urinari. 

Així, el nou dispositiu mèdic Lit-Control pH Meter permet identificar la dosi òptima i individualitzada en les teràpies d’acidificació o alcalinització segons el metabolisme i l’evolució del pH urinari de cada pacient litiàsic, a la vegada que permet ajustar la dosi dels complements alimentaris Lit-Control pH Down i Lit-Control pH Up segons els progressos del pacient en l’adopció de nous hàbits de vida, especialment els relacionats amb la dieta, que influeixen en el pH urinari i en la prevenció de la formació de càlculs renals.

Litiasi renal: una patologia que creix

La prevalença de la litiasi renal s’ha incrementat de manera notable els darrers anys.  Un estudi recent assenyala que afecta ja el 16 per cent de la població d’Espanya. A les Illes Balears, la prevalença és superior al 14 per cent. Aquest fet i la seva elevada recurrència fan de la litiasi renal un problema sanitari de primer ordre, tant pel consum de recursos sanitaris com per les repercussions personals i sociolaborals que provoca. 

Notícia relacionada

Data de publicació: 15/03/2016