Escoltar

Com es pot controlar la proliferació d'alga en aigües costaneres?

La Universitat de les Illes Balears participa en el desenvolupament d’un sistema per prevenir i mitigar aquest fenomen, que afecta la qualitat de l’aigua de les cales i platges

La proliferació d'alga (o blooms) és de cada vegada més freqüent en les aigües mediterrànies a causa de l’escalfament global i l’ús intensiu de les zones costaneres. A simple vista, aquest fenomen es caracteritza per fer canviar la coloració de l’aigua. Molts d’usuaris ho perceben com una mostra indicativa de la baixa qualitat de l’aigua, la qual cosa pot tenir un impacte econòmic enorme en les zones turístiques. En alguns casos, a més, la proliferació d’alga també pot arribar a ser perjudicial per als ecosistemes on es produeix. 

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i l’IMEDEA (CSIC-UIB), juntament amb la Universitat Jaume I de Castelló i l’empresa FACSA, ha participat, en el marc del projecte Hydroalgal, en una recerca per la monitorització d’aquest fet, la modelització i el desenvolupament d’un sistema innovador de prevenció i mitigació de la proliferació d’alga.

A partir de les anàlisis exhaustives de les diferents espècies químiques i dels nutrients presents en l’aigua de dues cales de Mallorca, els investigadors han aconseguit elaborar un model en el qual han definit la concentració de clorofil·la com un paràmetre clau que s’ha de monitoritzar per detectar la proliferació d’alga.

Així mateix, han desenvolupat models hidrodinàmics de les cales mitjançant la simulació computacional de fluids capaços de reproduir l’efecte de dilució i arrossegament de microalgues generat pels sistemes de bombeig, tenint en compte la geometria i les característiques de les platges.

Han treballat en la construcció d’un sistema no intrusiu de monitorització de l’aigua per detectar la proliferació basat en captures de condicions atmosfèriques i d’imatges de la superfície de l’aigua que, mitjançant la seva anàlisi, permet valorar el creixement de proliferacions algals i determinar la posada en funcionament dels sistemes d’arrossegament forçat de microalgues.

El projecte Hydroalgal (RTC-2016-4812-5) l'han cofinançat el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en la convocatòria Reptes-Col·laboració del programa estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació 2013-2016.

Més informació a:

http://smartlab.uib.es/HydroAlgal/index.php/inici/

Data de l'esdeveniment: 29/05/2020

Data de publicació: 29/05/2020