Escoltar

Quan la plasticitat neuronal esdevé perjudicial

La tesi doctoral de Joan Llorenç Terrasa Navarro investiga com els canvis associats a l’envelliment interfereixen en la resposta al dolor crònic

La plasticitat neuronal és una habilitat del sistema nerviós central que li permet respondre a estímuls intrínsecs o extrínsecs mitjançant una reorganització estructural i funcional. Aquests canvis plàstics són essencials per al desenvolupament normal dels circuits cerebrals, ja que generen diferències en aquests circuits, que doten els éssers vius de la seva individualitat. No obstant això, la neuroplasticitat pot interferir negativament en la funció correcta del cervell i en el comportament. Aquest procés es coneix com a plasticitat mal adaptativa i es refereix als canvis plàstics en el sistema nerviós central que obstaculitzen una funció cerebral òptima.

En aquest sentit, la tesi doctoral de Joan Llorenç Terrasa, defensada a la Universitat de les Illes Balears, explora els canvis plàstics associats a l'envelliment, així com l'ús d'una tècnica neuromoduladora per revertir els canvis plàstics mal adaptatius causats pel dolor crònic. Concretament, els objectius principals de la tesi varen ser, d’una banda, examinar el deteriorament dels processos inhibitoris de la informació somatosensorial irrellevant en l'envelliment i, de l’altra, modular l'activitat sensoriomotora utilitzant un entrenament en neuroretroalimentació de sis sessions i explorar els canvis plàstics associats a les escorces motora i somatosensorial, tant en l'activitat encefalogràfica com en la metabòlica, en participants sans i en pacients amb fibromiàlgia.

Per assolir aquests objectius, es varen dur a terme tres estudis. En el primer, es va explorar el deteriorament del blocatge selectiu de resposta sensorial associat a l'envelliment a partir de potencials evocats somatosensorials derivats d'un paradigma d'estimulació tàctil repetitiva en un grup d'adults sans joves i en un grup de persones grans sanes. Els resultats varen mostrar un deteriorament en l'eficiència dels mecanismes inhibitoris en resposta a estimulació irrellevant durant l'avaluació cognitiva (processos atencionals i de memòria) de l'estimulació somatosensorial a les persones grans. De manera contrària, els resultats reflectiren una conservació del control inhibitori durant la codificació primerenca dels estímuls tàctils repetitius en l'envelliment.

El segon estudi va demostrar que les participants sanes entrenades amb neuroretroalimentació varen ser capaces d'automodular la seva activitat sensoriomotora i mostraren una millora satisfactòria en la tasca i una connectivitat funcional augmentada entre àrees motores i somatosensorials durant el repòs.

En el tercer estudi, només la meitat de les pacients amb fibromiàlgia varen ser capaces d'obtenir un rendiment òptim durant la tasca (bones responedores), mentre que la resta de pacients varen tenir uns resultats conductuals poc satisfactoris (males responedores). Les bones responedores de l'entrenament en neuroretroalimentació varen incrementar tant la modulació de l'activitat sensoriomotora com la connectivitat funcional d'àrees motores i somatosensorials. A més, les bones responedores es varen caracteritzar per un baix impacte dels símptomes del dolor i de la fibromiàlgia, així com millors nivells de qualitat de vida, comparades amb les males responedores. I, encara més: les bones responedores varen reduir significativament el seu nivell de dolor després de l’entrenament.

En conclusió, aquesta tesi doctoral aporta informació nova sobre la plasticitat mal adaptativa, com els correlats neuronals del deteriorament de la inhibició somatosensorial provocats per l’envelliment, i el poder neuromodulador de la neuroretroalimentació per revertir els canvis plàstics somatomotors relacionats amb el dolor crònic i per proporcionar un alleujament del dolor d’aquestes persones.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Efectos del envejecimiento y la neuromodulación sobre la corteza somatomotora
  • Autor: Joan Llorenç Terrasa Navarro
  • Programa de doctorat: Neurociències
  • Directors: Pedro J. Montoya Jiménez, Carolina Sitges Quirós i Miguel Ángel Muñoz García

Data de l'esdeveniment: 30/07/2020

Data de publicació: 30/07/2020