Escoltar

La píndola de l'endemà: qui la pren?

La tesi doctoral de Maria de Lluc Bauzà i Amengual investiga el perfil de les usuàries de la contracepció hormonal d'urgència i identifica les conductes de risc associades al seu ús entre la població universitària 

La píndola de l’endemà o contracepció hormonal d’urgència és entesa com una segona oportunitat per reduir el risc d’un embaràs no desitjat després d’haver mantingut una relació coital sense protecció o en què l’anticonceptiu habitual hagi fallat. A l’Estat espanyol, es calcula que un 35 per cent dels embarassos no són desitjats i el percentatge d’avortaments voluntaris en dones de menys de 25 anys representa el 50 per cent dels embarassos.

Com una de les estratègies per reduir la taxa d'embarassos no desitjats, els governs dels països occidentals i també el de l’Estat espanyol han regulat l’accés a la contracepció hormonal d'urgència. Aquesta regulació s’ha dut a terme mitjançant la dispensació d’aquest anticonceptiu postcoital amb recepta mèdica, i darrerament ja es pot adquirir de manera lliure a les apotecaries.

La tesi doctoral de Maria de Lluc Bauzà i Amengual, defensada a la Universitat de les Illes Balears, pretén conèixer el perfil de les usuàries de la píndola de l’endemà a l’Estat espanyol, explorar els coneixements, les actituds i les creences que tenen les dones de 15 a 25 anys al respecte, i establir la relació entre l’ús d’aquesta medicació i les conductes de risc de la població universitària.

En una primera fase, es revisaren de manera sistemàtica els estudis duts a terme en l’àmbit estatal sobre el perfil de les usuàries d’aquesta píndola residents a l’Estat. En segon lloc, es va fer un estudi de disseny mixt exploratori seqüencial. En la primera part del disseny mixt, i mitjançant una anàlisi qualitativa amb entrevistes en profunditat, s’analitzaren els discursos de les dones joves entorn de l’anticonceptiu postcoital. En la segona part, es dugué a terme un estudi descriptiu transversal mitjançant un qüestionari autoadministrat.

El perfil de les usuàries

De la revisió sistemàtica se n’extreu que el perfil de les usuàries de la píndola de l’endemà a l’Estat espanyol és el d’una dona jove i fadrina que acudeix als serveis d’urgències els caps de setmana durant les 48 hores posteriors al coit desprotegit perquè ha fallat el preservatiu.

La recerca també ha fet evident que les dones entrevistades tenen coneixements sobre aquesta medicació, encara que no l’hagin utilitzada, i informació correcta sobre quan l’han d’usar. Les dones consideren la píndola de l’endemà com un recurs positiu que evita un embaràs no desitjat i/o un avortament. La falta de coneixements sobre el mecanisme d’acció d’aquesta medicació no n’impedeix el bon ús, però pot ser la raó per la qual algunes dones creuen erròniament que té un efecte abortiu.

Entre els discursos de les dones s’identifiquen barreres que dificulten la utilització d’aquesta medicació, com són els arguments moralistes d’alguns professionals que dispensen el fàrmac, raons morals o religioses de les usuàries, i la falsa magnificació dels efectes secundaris que produeix.

Comportaments de risc

A més, existeix un perfil de risc que s’associa a la presa d’aquesta medicació i també diferències per gènere. Així, homes i dones universitaris que han utilitzat la píndola de l’endemà comparteixen alguns factors relacionats amb l’ús, com són el consum de drogues il·legals i tenir relacions sexuals freqüents. Entre les dones universitàries, aquest ús s’associa a l'afiliació política, concretament a un perfil que no es defineix ideològicament de centre, i també a haver iniciat les relacions coitals abans dels 16 anys.

Per tot plegat, la investigadora planteja que és necessari dissenyar estratègies de prevenció d'embarassos no desitjats i avortaments, no solament des de la perspectiva de la regulació de l’anticonceptiu postcoital, sinó que cal oferir polítiques de promoció de la salut afectivosexual adreçades a la població jove, incloent-hi el tractament del consum d’alcohol i les drogues il·legals amb visió de gènere.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La contracepció hormonal d'urgència des d'un punt de vista de la salut pública
  • Autora: Maria de Lluc Bauzà i Amengual
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Directores: Magdalena Esteva Cantó i Immaculada Pereiró Berenguer 

Data de publicació: 22/01/2019