Escoltar

La recerca amb perspectiva de gènere es mostra a la UIB

L'OIO organitza les I Jornades Universitàries sobre Investigació amb Perspectiva de Gènere a la UIB per donar a conèixer els estudis de gènere que es fan a la Universitat i la situació de les dones en l'àmbit científic

Inauguració
Dia: dimecres, 6 de març de 2019
Hora: 10 hores
Lloc: Aula Magna, edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma

Atenció als mitjans
Dia: dimecres, 6 de març de 2019
Hora: 12 hores
Lloc: edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma

L'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes (OIO) de la Universitat de les Illes Balears organitza les I Jornades Universitàries sobre Investigació amb Perspectiva de Gènere a la UIB: situació actual i reptes de futur, que tindran lloc els dies 6 i 7 de març al campus universitari. A la inauguració, hi intervindran la directora de l'Institut Balear de la Dona, senyora Rosa Cursach; la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, doctora Joana Maria Seguí, i la directora de l'OIO, doctora Esperança Bosch.

Les jornades permetran posar en comú els treballs i les recerques amb perspectiva de gènere que han fet o fan els membres de la comunitat universitària, incloent-hi alumnes de grau, màster i doctorat, per visibilitzar i potenciar la importància i rellevància dels estudis de gènere. A més, es pretén que siguin un espai de reflexió sobre la situació de les dones en l'àmbit de la recerca, i es posarà un èmfasi especial en aquelles àrees en què les dones tradicionalment han estat infrarepresentades. Finalment, mitjançant la participació d'alumnes, es vol potenciar la presència de joves investigadors i investigadores.

Aquesta jornada ajudarà a reconèixer les fortaleses i febleses dels estudis de gènere a la nostra universitat, i enfortirà i fomentarà una xarxa universitària de PDI i alumnat que projecti la importància d'aquesta temàtica i el corpus de coneixement que representa.

L'activitat s'emmarca en el II Pla d'igualtat de la UIB 2019-2021, aprovat pel Consell de Govern el 20 de desembre 2018, i compta amb el suport econòmic de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 06/03/2019

Data de publicació: 27/02/2019