Escoltar

La UIB participa en un estudi d'àmbit estatal sobre la reacció dels emprenedors davant la crisi de la COVID-19

La situació ha provocat la paralització del 40% de l'activitat empresarial.

Mantenir l'ocupació i sobreviure a aquest situació són les dues preocupacions més importants dels emprenedors espanyols.

El Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social (LEIS) de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel professor Julio Batle, ha participat com a coautor en l’elaboració de l’informe «Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19», basat en una enquesta nacional que feu el mes d’abril la xarxa GEM-Observatori de l’Emprenedoria a Espanya, amb més de 4.000 respostes de persones emprenedores, sobre les reaccions davant la crisi provocada per la COVID-19. Aquest estudi inclou dades de les Balears, que es podran presentar aviat.

A l’Estat, durant els primers cinquanta dies de confinament, el 40 per cent de les empreses espanyoles s’ha vist obligades a tenir tancat temporalment i tan sols un 10 per cent ha mantingut l’operativitat habitual. Aquest fet ha provocat un sentiment d’incertesa a tota la societat i afecta també els empresaris —així ho han manifestat en un 58 per cent—, que es veuen obligats a adaptar-se a una situació sense precedents.

La demanda ha caigut un 80 per cent, però no ha afectat de la mateixa manera tots els sectors

El sector de serveis al consumidor final és el que més ha patit amb el confinament, ja que han quedat inactives el 66 per cent de les empreses del sector, de les quals només un 2 per cent es planteja no reobrir. Aquesta situació tindrà conseqüències directes sobre l’ocupació. Un 35 per cent de les empreses d’aquest àmbit reconeix que hauran de reduir el personal i només un 7 per cent es planteja fer contractes nous.

Quant a les empreses dedicades al sector de serveis per a altres empreses, un 35 per cent es planteja reduir el nombre de treballadors, a causa que la demanda ha caigut un 60 per cent, a pesar d’haver continuat l’activitat amb teletreball. Per aquest motiu, un 45 per cent de les empreses té previst reduir les hores de feina i la meitat pensa a aplicar possibles retallades salarials.

El 57 per cent de les empreses dedicades al sector serveis troben en la recerca de clients nous la solució a la crisi. En general, durant aquestes setmanes, una de cada quatre empreses s’ha «reinventat», una necessitat lligada al teixit productiu, un 75 per cent del qual, segons el darrer Informe GEM, està centrat en el sector serveis, tant per a empreses com per al consumidor final.

Durant les setmanes de confinament, el sector industrial s’ha vist menys afectat, ja que un 70 per cent ha pogut mantenir l’activitat. No obstant això, la caiguda de la demanda i la incertesa han fet disminuir el personal i les hores de feina.

A més, un 48 per cent d’aquestes empreses han ajornat els plans d’inversió que tenien i un 16 per cent els renegocia. Devers un 25 per cent destaquen la dificultat d’assumir riscs per sortir d’aquesta situació.

El 70 per cent de les persones autoocupades no tenien finançament previst, motiu pel qual els problemes de liquiditat s’han convertir en la preocupació més gran d’aquest sector de població, que ha vist reduïda la seva activitat en un 48 per cent dels casos.

La principal demanda de les persones autoocupades, en el 78 per cent, ha estat la supressió de la quota d’autònom, a més de l’accés a fons públics, ja que una de cada quatre considera que no són suficients per pal·liar els efectes de la crisi.

Empreses amb més de cinquanta treballadors

Les empreses de més de cinquanta treballadors han aconseguit sobreviure gràcies al teletreball i pensen adaptar-se reorientant el seu model de negoci (65 per cent), incrementant recursos (12 per cent) o sol·licitant finançament extra (45 per cent).

Amb el tancament de fronteres i la barrera que aquesta mesura suposa per a la internacionalització i la lliure circulació, aquestes empreses, independentment de les seves dimensions, ara també han d’afrontar amb preocupació la incertesa i la destrucció de llocs de treball.

La creació de línies de suport per reduir aquelles barreres (33 per cent) i l’eliminació d’entrebancs burocràtics (72 per cent) són les principals mesures que reclamen a les administracions per ajudar-los a recuperar-se.

L’emprenedor advoca pel positivisme i cerca noves oportunitats de mercat

Segons els informes anuals de la xarxa GEM, a la qual pertany el Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social de al UIB, devers un 10 per cent de la població manifesta que té intenció d’emprendre. Els moments posteriors a la crisi de 2008, l’estancament d’aquesta intenció va ser un dels problemes més importants de l’activitat emprenedora.

Afortunadament, la gran majoria de persones enquestades, el 96 per cent, ara veu que hi ha oportunitats, ja sigui per a qualsevol empresa (14 per cent), de manera excepcional (30 per cent) o per a les que tinguin recursos o estiguin diversificades (26 per cent). Les dades demostren que els emprenedors espanyols són positius en la seva anàlisi.

Només un 4 per cent ha abandonat els seus plans; un 45 per cent té previst canviar el seu model de negoci i un 35 per cent ha aturat temporalment els seus plans. Per tots, la demanda principal, en un 75 per cent, és que hi hagi mesures de suport per crear empreses.

Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social

El Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social (LEIS) de la UIB es va constituir al febrer de 2020 amb la finalitat de fer actuacions docents, de recerca, de transferència i com a agent actiu en projectes d’impacte en els àmbits de l’emprenedoria i la innovació social. En el context actual, el Laboratori és membre de l’Observatori de l’Emprenedoria d’Espanya, i, amb el patrocini de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, continua la recerca de la condició emprenedora (informes GEM-Global Entrepreneurship Monitor, realitzats a les Illes Balears per l’equip de LEIS des de 2017) i també altres estudis sectorials i monogràfics, com aquest informe «COVID-19 GEM Espanya», que es publica el 14 de maig, sobre emprenedoria i innovació social. 

Accés a l’informe complet a: <https://www.gem-spain.com/situacion-del-emprendimiento-en-espana-ante-la-crisis-del-covid-19/>

Data de publicació: 15/05/2020