Escoltar

Gairebé cinc mil milions de litres perduts: l'aigua que s'evapora de les piscines és una amenaça per a les reserves hídriques de les illes Balears

La pèrdua d'aigua a les piscines que estan a l'aire lliure a causa de l'evaporació suposa el 4,9 per cent de tot el consum d'aigua en zones urbanes. La construcció de piscines ha augmentat a un ritme de 1.600 cada any entre els anys 2006 i 2015.  

Un equip d'investigadors de les universitats de les Illes Balears i de Salzburg (Àustria) alerten de l'amenaça que suposa construcció de piscines a l'aire lliure per a les reserves hídriques de les illes Balears. En un estudi publicat recentment a la revista científica internacional Water, els investigadors assenyalen que la pèrdua d'aigua en les piscines descobertes a causa de l'evaporació és de 4.818 milions de litres cada any, la qual cosa és equivalent al 4,9 per cent de tot el consum d'aigua de les zones urbanes de les illes Balears.

Segons els investigadors, aquesta xifra s'ha incrementat notablement entre els anys 2006 i 2015 a causa de la proliferació creixent de piscines. De fet, el mateix estudi revela que el nombre de piscines construïdes a les illes Balears ha passat de 46.773 l'any 2006 a 62.599 l'any 2015, la qual cosa suposa un increment aproximat de 1.600 piscines més cada any.

L'estudi ha revelat que, malgrat la crisi econòmica i financera, hi ha hagut un increment constant tant del total de superfície ocupada per piscines com del nombre de piscines entre els anys 2006 i 2015. En aquest període, el nombre de piscines s'ha incrementat un 47,4 per cent, amb un creixement anual mitjà d’un 3,3 per cent. En consonància, el creixement anual mitjà de superfície ocupada per piscines ha estat d’un 3,9 per cent durant aquest mateix període, i ha superat les 300 hectàrees l'any 2015. L'estudi també revela que les piscines d'hotels representen menys del 5 per cent del total de les 62.499 piscines que hi ha a les illes Balears.  

El volum d'aigua perduda per l'evaporació ha augmentat un 31,9 per cent en deu anys

En termes absoluts, l'estudi ha calculat que l'any 2015 es varen perdre a Mallorca 3.278 milions de litres d'aigua a causa de l'evaporació, la qual cosa representa un increment d’un 32,3 per cent respecte de l'any 2006. A Eivissa, el volum d'aigua evaporada s'ha calculat en 822 milions de litres per a l'any 2015 (un 45,5 per cent més que l'any 2006), mentre que a Menorca les dades assenyalen unes pèrdues d'aigua de 686,6 milions de litres (un 18,4 per cent més que el 2006). Quant a Formentera, l'estudi posa de manifest que el volum d'aigua evaporada de les piscines va ser de 30,2 milions de litres l'any 2015. En el conjunt de les illes Balears, el volum d'aigua evaporada ha passat de 3.653,6 milions de litres l'any 2006 als 4.818,07 de l'any 2015, un increment d’un 31,9 per cent. 

El doctor Macià Blàzquez, autor de l'estudi, recomana comparar aquestes dades amb la capacitat de les reserves hídriques de Mallorca per ser conscients del fenomen: «La pèrdua d'aigua de les piscines a causa de l'evaporació pot arribar a representar cada any aproximadament un terç de la capacitat dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau; fins i tot més, els anys de sequera. És per això que tothom hauria de ser conscient del risc que suposa el malbaratament de l'aigua a les illes Balears i de la necessitat d'implementar mesures d'estalvi».

A més del doctor Macià Blázquez, professor del Departament de Geografia i membre del grup de recerca en Sostenibilitat i Territori (GIST), també han participat en l'estudi els doctors Jorge Lorenzo i Enrique Morán, tots dos membres del grup de recerca en Recursos Hídrics i Canvi Global (GLOWATER) i del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC) de la UIB; i la doctora Angela Hof, del grup de recerca en Ecologia del Paisatge Urbà de la Universitat de Salzburg.

Referència bibliogràfica

Hof, A., Morán-Tejeda, E., Lorenzo-Lacruz, J., Blázquez-Salom. «Swimming Pool Evaporative Water Loss and Water Use in the Balearic Islands (Spain)». Water, 2018, 10, 1883; doi:10.3390/w10121883. 

Data de l'esdeveniment: 24/12/2018

Data de publicació: 24/12/2018