Obres i instal·lacions a la UIB

Obres previstes per a nadal de 2018

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Substitució de les canonades de ferro que integren les línies de fred i calor dels despatxos del bloc B de l'edifici. Gaspar Melchor de Jovellanos 27/12/2018 07/01/2019
2 Substitució de l'enllumenat de l'escalinata de la sala d'actes (31 focus). Gaspar Melchor de Jovellanos 27/12/2018 07/01/2019
3 Subministrament i instal·lació d'equips de climatització a diversos edificis del campus. Procediment obert, amb lots. Exp. 27/18 (lot 1). Guillem Colom i Gaspar Melchor de Jovellanos 27/12/2018 15/01/2019
4 Instal·lació de punts d'endoll a la biblioteca, ubicada a la segona planta de l'edifici. Arxiduc Lluís Salvador 27/12/2018 28/12/2018
5 Obra i instal·lacions per remodelar el laboratori QF-114.(laboratori de recerca). Mateu Orfila i Rotger 14/12/2018 31/01/2019
6 Senyalització dels edificis del campus universitari per identificar de manera expressa la denominació de les facultats i escoles que s'ubiquen a cada un. Ramon Llull, Mateu Orfila, Guillem Colom, Anselm Turmeda i Antoni Maria Alcover. 13/12/2018 07/01/2018
7 Senyalització vertical de l'accés per a transportistes als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. Campus universitari 17/12/2018 07/01/2018
8 Pintar l'interior de Cas Jai  Cas Jai 27/12/2018 07/01/2019
9 Pintar la sala d'estudis i els baixos de les columnes de la sala d'actes. Sa Riera 27/12/2018 07/01/2019
10 Pintar la biblioteca, l'aula d'informàtica i el despatx del professor. Seu universitària de Menorca 27/12/2018 07/01/2019
11 Subministrar i muntar dues finestres fixes al soterrani. Guillem Cifre de Colonya 28/12/2018 07/01/2019
12 Pintar i arranjar la sala de reunions del primer pis. Son Lledó 27/12/2018 07/01/2019

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 13 de desembre de 2018