Obres i instal·lacions a la UIB

Obres previstes per Pasqua de 2019

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Pintar les zones comunes de l'edifici Son Lledó Son Lledó 23/04/2019 26/04/2019
2 Canviar les cortines de les aules de l'edifici Ramon Llull. Ramon Llull 23/04/2019 24/04/2019
3 Arreglar el desnivell que hi ha a l'entrada principal de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda per evitar embassaments a l'entrada. Antoni Maria Alcover i Sureda 23/04/2019 26/04/2019
4 Per evitar el risc de caigudes, instal·lar una barana i un punt de llum a l'escala que hi ha a la sortida posterior del bar de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.  Guillem Cifre de Colonya 23/04/2019 26/04/2019
5 Instal·lar un sistema d'obertura remot a les finestres de la planta baixa A02, A03, A04, C0, C01 i de la primera planta A12, B12, B13, i LFC01, de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. Guillem Cifre de Colonya 23/04/2019 26/04/2019
6 Canviar la porta de l'aula 1 de l'edifici Ramon Llull. La porta actual ha sofert l'atac de formiga blanca (tèrmits) i és necessari canviar-la. Començar el tractament contra la formiga blanca. Ramon Llull 23/04/2019 25/04/2019
7 Fer el tractament de la fusta de la porta de l'IRIE. Sa Riera 23/04/2019 26/04/2019
8 Retirar la moqueta deteriorada i adequar el terra del despatx 321. Sa Riera 23/04/2019 26/04/2019
9 Instal·lar la senyalització exterior als edificis Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Colom Casasnovas, Anselm Turmeda, CEP i AMAS. Campus 23/04/2019 03/05/2019

 

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 15 d'abril de 2019