Escoltar

Presa de possessió de 90 funcionaris que han participat en el concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació, a la UIB

Aquesta setmana han pres possessió 90 funcionaris de la UIB que han participat en el concurs de mèrits, concurs específic i concurs de lliure designació. L’acte de signatura ha tingut lloc a la sala d’actes de Son Lledó, presidit pel doctor Llorenç Huguet, Rector; la doctora Antònia Paniza, Secretària General; la senyora Antònia Fullana, Gerent; la senyora Maria Llompart, vicerectora d’Economia i Infraestructures; el doctor Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals; i el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB.

 • Joan Alcover Llinàs
 • Francisca Amengual Guasp
 • Maria Francisca Amengual Reus
 • Margalida Andreu Taberner
 • José Bennàssar Font
 • Joana Maria Bestard Rebollo
 • Teresa Bonet Jiménez
 • Francesc Xavier Bonet Vaillo
 • Margalida Bordoy Vidal
 • Núria Brunet Monserrat
 • Sònia Capellà Soler
 • Apol·lònia Maria Capó Siquier
 • Antònia Cardell Díaz
 • María Dolores Cazorla García
 • M. Rosario Chamorro Martí
 • Laura Coll Borràs
 • Margalida Coll Grau
 • Francesca Crespí López
 • M. Esperança Díaz Manera
 • Margalida Dols Amengual
 • Patrícia Dols Ruiz
 • Eduardo Vázquez Domínguez
 • Isabel Espina Bonet
 • Catalina Estela Barceló
 • Neus Esteva Llodrà
 • María Josefa Fernández Berjillos
 • Francesca Fiol Duran
 • Concepció Immaculada Fiol Duran
 • Maria Fiol Duran
 • M. Magdalena Font Batle
 • Alexandre Oliver Forteza
 • Ramon Gallardo Frontera
 • María Angustias de Albornoz Gálvez Carrillo
 • Antònia Maria Garau Amengual
 • M. Ángeles García de la Rica
 • M. Pilar García Fernández
 • Francesc Xavier Garcias Amengual
 • Maria Gayà Janer
 • Yolanda Gomara Prats
 • Jaume Gomila Alemany
 • Pedro Gomila Morey
 • Laura González Coll
 • Javier González Huesca
 • Jesús Gorrías Pons
 • Miquela Grimalt Casasnovas
 • Juan Cristóbal Jiménez Herranz
 • Maria Llabrés Grau
 • Magdalena Lladó Lladó
 • Susann Llaveria Vitòria
 • Francesc Xavier Lliteras Amengual
 • Cristina López-Polín Hernanz
 • Francisca LosHuertos Nadal
 • Miquel A. Manresa Monserrat
 • Eva Martínez Pujadas
 • Isabel Masiá Cuesta
 • Antònia Mesquida Calafat
 • Margalida Mir Buades
 • Catalina Miralles Sintes
 • M. Mercè Moll Salleras
 • Miguel Ángel Moreno Jiménez
 • Joan Onofre Nadal Cavaller
 • M. Gemma Obrador García
 • Isabel Oliver López-Guarch
 • Catalina Ordinas Pons
 • José Luís Ortego Hernando
 • Maria Palou Oliver
 • Dolors Panadés Morey
 • Joan Pascual Cursach
 • Antoni Pérez Sánchez
 • M. Carme Picó Segura
 • M. Pilar Pieras Guasp
 • Andreu Gerard Pierre Vivas
 • Maria Ignàcia Pou Mas
 • M. Assumpció Pou Puigserver
 • Pedro Juan Prats Taberner
 • Francesca Isabel Pujol Caballero
 • Maria Quetglas Busquets
 • Miguel Angel Quiles Evans
 • Virgínia Ramon Álvarez
 • M. Magdalena Ramon Andreu
 • Llorenç Rigo Piquer
 • Magdalena Ripoll Nicolau
 • Purificación Robles Marín
 • Miguel Antonio Roig Figueroa
 • Margalida Rubí Arbós
 • Susana Sánchez Rodríguez
 • Immaculada Sans Puig
 • Nativitat Sanz Aguiló
 • M. Neus Segura Aguiló
 • M. Carme Torres Molina
 • Ana María Tovar Ortega
 • Cristina Verger Gelabert
 • Irene Vich Picornell 

Data de publicació: 06/06/2019