Escoltar

La Fundació Impulsa Balears i la UIB signen un acord de col·laboració per desenvolupar accions conjuntes i generar coneixement

Dia: dilluns, 3 de juny de 2019
Hora: 11 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

La senyora Carme Planas, presidenta de la Fundació Impulsa Balears, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar accions de cogeneració de coneixement que contribueixin a fer front als reptes que afecten les Illes Balears.

El doctor Antoni Riera, catedràtic d’Economia Aplicada de la UIB, és el director tècnic d’Impulsa Balears, en virtut d’un contracte a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Ambdues institucions consideren que en un marc de globalització creixent, en què de manera progressiva s’eliminen les diferències d’accés a inputs i mercats bàsics, la competitivitat global del territoris rau, de cada vegada més, en factors de tipus microeconòmic, fet que atorga un rol destacat a la interacció d’empreses i universitats.

Amb aquest conveni es procedirà a:

a) Desplegar noves capacitats vinculades al reconeixement mutu, la col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu entre els diferents actors de la tetrahèlix regional (administració, empreses, agents intermedis, universitats).

b) Crear coneixement que respongui d’una manera més directa a les necessitats de la societat des del foment de la interacció entre diferents disciplines i entre diferents actors acadèmics (centres i grups d’investigació) i extraacadèmics (empreses, agents intermedis i administració).

c) Superar la divisió de funcions en la creació de coneixement: la Universitat en crea i la societat el rep i l’assimila.

d) Legitimar el coneixement cogenerat, alhora que la transició a noves formes de producció de coneixement té la difícil tasca d’unir els criteris de qualitat científica amb la rellevància social i la sensibilitat contextual.

A l’acte també hi ha assistit el doctor Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la Universitat de les Illes Balears, i el senyor Lluís Vegas, director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 

Data de publicació: 03/06/2019