Escoltar

Cloenda virtual de la III edició de MENTORiment

El programa per estudiants amb altes capacitats ha acollit enguany 226 participants

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) i en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, han organitzat la cloenda de la tercera del programa MENTORiment, que ha acollit estudiants de tercer i quart d'ESO i batxillerat amb altes capacitats de les Illes Balears, amb la intenció de col·laborar en el seu enriquiment extracurricular.

En la tercera edició, el programa ha acollit 226 participants –80 al·lotes i 146 al·lots–,176 dels quals resideixen a Mallorca, 22 a Menorca, 27 a Eivissa i 1 a Formentera. Del total d’alumnat, 115 procediren de centres públics i 111, de centres concertats i/o privats.

Es varen oferir 58 mentories i tot l’alumnat podia escollir fins a cinc tallers.

Amb la instauració de l’estat d’alarma sanitària causada per la COVID-19, el programa es va aturar el dia 14 de març del 2020. Durant l’estat de confinament, els membres de l’equip coordinador varen dur a terme activitats virtuals mitjançant vídeos, teleconferències i altres tècniques virtuals —als canals en línia— amb l’objectiu de no perdre el contacte amb els participants de MENTORiment i de continuar dinamitzant i enriquint de manera extraescolar el talent dels nostres nins i nines.

A l’acte de cloenda, que enguany es farà de manera virtual, hi intervindran la directora del PACiS i vicerectora d'Estudiants, doctora Rosa M. Isabel Rodríguez; el conseller d'Educació i Universitat, doctor Martí March; i el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet. Les notícies falses centraran la xerrada de cloenda, que anirà a càrrec de la periodista Yolanda Serrano, del departament de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB i mentora del programa. Hi estan convidats, a més de tots els membres i les seves famílies inscrits a MENTORiment 2020, tots aquells alumnes que, amb condició d’estudiant NESE per altes capacitats intel·lectuals, estiguin interessats en el programa.

MENTORiment és un programa d’enriquiment mitjançant tallers mentorats adreçat a alumnat identificat amb altes capacitats intel·lectuals (ACI), matriculat a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i Formació Professional, gestionat i coordinat pel Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i finançat per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Als centres educatius de les Illes Balears, hi ha detectats un milenar d’alumnes d’altes capacitats i tots es podrien acollir al programa MENTORiment.

Enguany, MENTORiment en femení, idea sorgida a la II edició, s’ha enfocat amb la reserva d'un percentatge de places al gènere femení. Aquest canvi ha permès oferir les mentories originàriament dirigides a nines a tots els alumnes, alhora que s'ha potenciat la inscripció del gènere femení en els tallers de les àrees STEM.

Per reduir els desavantatges de la insularitat i acostar les experiències que ofereix MENTORiment a tot el territori balear, enguany s’han ofert dos tallers a Menorca i dos a Eivissa, adreçats a la població resident a aquestes illes.

Plataforma Zoom

Enllaç d’accés a l’acte de cloenda: <https://uibuniversitat.zoom.us/j/96692425257>

Data de publicació: 09/07/2020