Escoltar

Acte de presa de possessió de funcionaris de cossos docents universitaris, personal docent i investigador contractat i del director del Departament de Dret Privat

Dia 5 de juny de 2019, a Son Lledó, ha tingut lloc la presa de possessió de funcionaris de cossos docents universitaris, personal docent i investigador contractat i del director del Departament de Dret Privat. El doctor Llorenç Huguet, Rector, ha saludat els presents i ha demanat fer un minut de silenci en memòria del doctor Antoni Roig Muntaner, president de la Comissió Gestora, Rector Honorari i Medalla d’Or d’aquesta Universitat.

La doctora Antònia Paniza, Secretària General, ha llegit els nomenaments i resolucions. També han assistit a l’acte la doctora Maria Antònia Fornés, vicerectora de Professorat, i altres membres del Consell de Direcció de la UIB:

Càrrec

 • Doctor Antonio Conde Tejón, director del Departament de Dret Privat

Catedràtics d’Universitat

 • Doctor Carlos Juiz García, de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Doctor Gabriel Oliver Codina, de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Doctor Antoni Cladera Bohigas, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria de la Construcció
 • Doctor Rafael María Prieto Almirall, de l’àrea de coneixement de Fisiologia
 • Doctora Caterina Valriu Llinàs, de l’àrea de coneixement de Filologia Catalana
 • Doctora Paula Oliver Vara, de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular
 • Doctor Miguel Jesús Roca Adrover, de l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica
 • Doctora Beatriz Verdera Izquierdo, de l’àrea de coneixement de Dret Civil
 • Doctor Roberto Pascual Gascó, de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat

Professors titulars d’universitat

 • Doctora Patrícia Horrach Rosselló, de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat
 • Doctor Antoni Jaume Capó, de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Doctora Catalina Calafat Ripoll, de l'àrea de coneixement de Filologia Francesa
 • Doctora Lucrecia Paz Burges Cruz, de l'àrea de coneixement de Filosofia Moral 
 • Doctora Juana Sánchez Roig, de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular 
 • Doctor Pere Antoni Borràs Rotger, de l’àrea de coneixement d’Educació Física i Esportiva
 • Doctor Josep Vidal Conti, de l’àrea de coneixement d’Educació Física i Esportiva
 • Doctora Nona Sheila Agawin Romualdo, de l’àrea de coneixement d’Ecologia
 • Doctor Ramon Pujol Nadal, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Mecànica
 • Doctora Margalida Gomila Ribas, de l’àrea de coneixement de Microbiologia
 • Doctora Elena Baraza Ruiz, de l’àrea de coneixement d’Ecologia
 • Doctora Elisabeth Valle Valle, de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada
 • Doctor Daniel Ruiz Aguilera, de l’àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Doctora Capilla Navarro Guzmán, de l’àrea de coneixement de Psicologia Social
 • Doctor Manuel Alejandro Barranco González,de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Doctor Alfredo Martín Oliver,de l’àrea de coneixement d’Economia Financera i Comptabilitat 
 • Doctor Daniel Adrover Roig, de l’àrea de coneixement de l’àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
 • Doctora Cristina Suemay Manresa Yee, de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Doctora María Santana Gallego, de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada

Professors contractats doctors

 • Doctora María Belén Ferrer Tapia, de l’àrea de coneixement de Dret Civil
 • Doctor Pere Fullana Puigserver, de l’àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació
 • Doctora Aina Maria Salom Parets, de l’àrea de coneixement de Dret Públic
 • Doctora Mercè Morey López, de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar
 • Doctora Maria Antònia Gomila Grau, de l’àrea de coneixement Teoria i Història de l’Educació
 • Doctor Jaume Cantallops Ramon, de l’àrea de coneixement d’Educació Física i Esportiva
 • Doctora Elisa Bosch Donate, de l’àrea de coneixement de Fisioteràpia
 • Doctor Gabriel Antonio Horrach Sastre, de l’àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques
 • Doctor Joan Rosselló Veny, de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Agroforestal 

 

Data de publicació: 06/06/2019