Escoltar

L'ús dels dispositius mòbils i les xarxes socials per incrementar la participació dels alumnes

Dos estudis fets per investigadors de la UIB evidencien que les noves tecnologies de la informació i la comunicació es poden explotar per aconseguir que els estudiants tinguin un paper més actiu en el procés d’aprenentatge. La recerca s’ha fet en el marc de la Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent

Els llargs silencis que es produeixen a dins l’aula quan el professor formula una pregunta als seus alumnes podrien tenir els dies comptats gràcies a la utilització dels dispositius mòbils a l’aula. Un equip d’investigadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears planteja que l’ús tant de dispositius mòbils com de les xarxes socials a les aules podria servir per incrementar notablement la motivació i la participació dels alumnes.

En un estudi publicat recentment a la revista IEEE América Latina, els investigadors Carlos Guerrero, Antoni Jaume-i-Capó, Carlos Juiz i Isaac Lera assenyalen que l’ús de dispositius mòbils podria millorar la participació dels alumnes durant les classes i, en conseqüència, incrementar el nombre d’alumnes que realitzen els exercicis plantejats pel professor. 

En el marc d’un experiment, en el qual varen comptar amb la participació de 192 alumnes de quatre assignatures del grau d’Enginyeria Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, els investigadors varen servir-se d’una aplicació multiplataforma, que emula el funcionament dels sistemes de resposta d’audiència, també coneguts com a polsadors o clickers. Aquesta aplicació permetia al professorat enviar als telèfons mòbils dels alumnes preguntes en temps real, l’agregació immediata dels resultats i la seva visualització. Una vegada que tots els alumnes havien emès la resposta, el professor rebia un resum de les respostes. Així, el professor podia obtenir en temps real informació de l’aprenentatge i del coneixement dels alumnes, i decidir com havia de continuar la seva explicació. L’objectiu era comprovar si la participació dels alumnes augmentava quant s’utilitzava aquesta aplicació durant les classes.

L’estudi va evidenciar que l’ús de dispositius mòbils durant les explicacions teòriques del professor pot afavorir la participació dels alumnes i augmentar la interacció entre professor i alumne, trencant les barreres culturals que a vegades es creen entre ells. A més, també es va posar de manifest que l’ús de polsadors virtuals augmenta la participació dels alumnes a l’hora de dur a terme activitats durant una sessió presencial i de compartir els resultats dels seus càlculs i desenvolupaments amb la resta de la classe.

Xarxes socials i motivació

En un altre treball, publicat a la revista Studies in Informatics and Control, els investigadors Carlos Guerrero i Antoni Jaume-i-Capó es varen marcar com a objectiu determinar si les xarxes i les aplicacions socials proporcionen una motivació extra als alumnes per incrementar la seva participació en les activitats d’aprenentatge. L’estudi va comparar el percentatge de participació dels alumnes en tasques d’autoavaluació en quatre estratègies diferents de motivació dels estudiants. Les tres estratègies tradicionals de motivació cercaven augmentar la participació dels alumnes motivant-los abans de dur les tasques, durant tot el procés o bé mitjançant una recompensa final. La quarta estratègia, en canvi, es basava en l’ús de les xarxes socials per introduir, explicar i enviar les tasques d’autoavaluació.

L’anàlisi dels resultats va indicar que, si bé l’estratègia que va aconseguir un increment més gran en la participació dels alumnes va ser la que es basava a oferir-los una recompensa final, l’ús de les xarxes socials aconseguí incrementar la participació en uns nivells semblants als assolits mitjançant la motivació regular, sense haver de motivar els alumnes de cap altra manera que no fos oferint-los el simple ús de les xarxes i les aplicacions socials per dur a terme les tasques.

Ambdós estudis s’han fet gràcies a la Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent del Vicerectorat de Professorat i de l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB.

Referències bibliogràfiques:

Carlos Guerrero, Antoni Jaume-i-Capó, Carlos Juiz & Isaac Lera. «Use of Mobile Devices in the Classroom to Increase Motivation and Participation of Engineering University Students». IEEE América Latina, ISSN: 1548-0992, vol. 14 (1), gener de 2016.

Carlos Guerrero, Antoni Jaume- i- Capó. «Use of social networks to motivate computer-engineering students to participate in self-assessment activities». Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 23 (2), pàg. 197-206, 2014.

Data de publicació: 14/03/2016