Escoltar

Els alumnes del Màster Universitari en Ecologia Marina completen la seva formació a l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer

Els setze alumnes de la UIB han fet una estada de cinc dies a Menorca i han après a utilitzar l'equipament i les tècniques de les campanyes oceanogràfiques

Durant cinc dies, un grup d'alumnes del Màster Universitari en Ecologia Marina de la Universitat de les Illes Balears s'han acostat a la recerca marina, gràcies a unes pràctiques realitzades a l'Estació de Recerca Jaume Ferrer de la Mola (Menorca), cogestionada per la Direcció General d'Innovació i Recerca de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i l'Institut Espanyol d'Oceanografia.

Per setè any consecutiu, setze alumnes de l'assignatura Pràctiques Integrades han fet unes pràctiques intensives i combinades d'oceanografia multidisciplinària, fruit de la col·laboració entre la UIB, el Govern de les Illes Balears i l'IEO. Gràcies a un conveni entre les tres institucions, els estudiants han pogut efectuar durant cinc dies unes pràctiques a l'Estació d'Investigació  Jaume Ferrer amb les quals han pogut completar la seva formació acadèmica.

L'objectiu és treballar in situ les principals tècniques oceanogràfiques per a l'adquisició d'informació al llarg de la columna d'aigua i l'obtenció de mostres d'aigua i d'organismes del plàncton i del bentos marí. D'acord amb el cronograma previst en el màster, del 9 al 13 de maig de 2017 els estudiants han fet una sèrie de mostreigs al llarg d'un transsecte de l'interior a l'exterior del Port de Maó, en els quals s'han recollit dades fisicoquímiques de l'aigua i mostres de les comunitats tant planctòniques com bentòniques. Amb això es pretén que els alumnes aprenguin a utilitzar l'equipament científic que s'usa rutinàriament en les campanyes oceanogràfiques, com la batisonda CTD, ampolles hidrogràfiques i xarxes de mostreig de plàncton. A partir de les mostres obtingudes de quatre estacions al llarg del Port de Maó, han après les tècniques per analitzar la concentració de clorofil·les, carboni orgànic dissolt i particulat, així com la fracció del plàncton més petit (picoplàncton), juntament amb el fitoplàncton i zooplàncton. D'altra banda, es va dur a terme un estudi de les comunitats litorals de l'entorn de la Mola i es va aplicar l'ús de bioindicadors (foraminífers epífits) per determinar l'estat de conservació de les praderies de fanerògames. Tot això sota la direcció i supervisió dels professors Guillem Mateu i Pere Ferriol, del Departament de Biologia de la UIB, i de Maria Elena Cefalì, Juancho Movilla i Ignacio Bolado, del Centre Oceanogràfic de les Balears de l'IEO. Durant aquestes pràctiques, professors i alumnes han conviscut i s'han allotjat a l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer.

Les mostres i les dades hidrogràfiques s'han processat a l'Estació i als laboratoris d'Ecologia i Zoologia de la UIB, on s'ha completat la informació sobre les característiques ambientals de la columna d'aigua i els sediments, i sobre la biodiversitat i l'estructura de les comunitats planctòniques i bentòniques. Posteriorment, alumnes i professors realitzaran una discussió conjunta sobre les metodologies utilitzades, els resultats obtinguts i la seva interpretació en el context de les assignatures teòriques que s'integren al programa de les pràctiques.

Aquestes pràctiques són possibles, també, gràcies a un conveni de col·laboració entre la UIB i l'IEO, que té com a finalitat la coordinació d'actuacions en programes de docència universitària i formació.

L'Estació d'Investigació Jaume Ferrer, situada a La Mola de Menorca i cogestionada pel Govern de les Illes Balears i l'IEO, té com a objectiu impulsar les activitats científiques i tècniques relacionades amb el medi marí a Menorca i està inclosa en el projecte Xarxa d’Estacions de Recerca de les Illes Balears del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears. Més concretament, es tracta de donar suport a les activitats de recerca, desenvolupament i transferència de tecnologia i innovació en l'àmbit marí de Menorca, contribuint així a descentralitzar la recerca a les Illes, consolidar el programa de seguiment científic iniciat el 2010 i realitzar activitats de formació de futurs investigadors i tècnics en ciències del mar. El projecte està cofinançat pel programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) 2014-2020.

Data de publicació: 24/05/2017