Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (012/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Psicologia amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos de l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l'Institut a la Universitat per al manteniment de la cátedra d'estudis de violència de gènere l'any 2018 ", del qual és responsable el/la professor/a: Esperanza Bosch Fiol.
Durada4 mesos, que comptaran des de l'1 de juliol de 2018, amb una dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació845,00 euros mensuals
Requisits
- Alguna d'aquestes titulacions: Psicologia, Educació Social, Treball Social o Dret.
- Coneixements en polítiques d'igualtat.
- Coneixements en prevenció de la violència de gènere.
-Poder realitzar les hores setmanals de formació de manera presencial.
Termini de sol·licitudFins al 23 de juny de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Psicologia