Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (011/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2018", del qual és responsable el/la professor/a: Antoni Aguiló Pons.
Durada5 mesos, que comptaran des de l'1 de juliol de 2018, amb una dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació750,00 euros mensuals
Requisits
- Titulacions de grau o màster relacionades amb l'activitat física i l'esport (preferentment Graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o Mestre amb la menció d'Educació Física).
- Coneixements i experiència en prescripciŽd'exercici físic.
- Experiència en l'organització d'activitats esportives i de promoció de l'activitat física.
- Experiència en l'ús de les TICs.
- Es realitzarà, si es requereix, una entrevista personal.
Termini de sol·licitudFins al 23 de juny de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable