Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Ciències
Títol
Beca de col·laboració (015/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Biologia amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Conveni de col·laboració entre la UIB i la Fundació Jardí Botànic de Sóller (14/01/1999), del qual és responsable el/la professor/a: Samuel Piña Fernández.
Durada3 mesos, que comptaran des de l'1 d'octubre de 2018, amb dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació734,52 euros mensuals
Requisits
- Llicenciat o graduat en Biologia
- Coneixements de Florística
- Coneixements de bases de dades (ACCES)
Termini de sol·licitudFins al 22 de setembre de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació a presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Biologia