Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Ciències
Títol
Beca de col·laboració (014/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Física amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Càtedra Endesa red d’Innovació Energética, del qual és responsable el professor: MIGUEL JESUS ROCA ADROVER.
Durada4 mesos, que comptaran des de l'1 de setembre de 2018, amb dedicació a temps complet .
Dotació1.000,00 euros mensuals
Requisits
- Graduat o Enginyer Técnic preferentment de la branca industrial (electrònica, electricitat, etc.)
- Coneixements dinformàtica i electrònica
Termini de sol·licitudFins al 25 de juliol de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació a presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Física