Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (001/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Química amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Beca Foment Recerca i Innovació, finançada per la Charles University in Prague, del qual és responsable el/la professor/a: Manuel Miró Lladó.
Durada3 mesos, que comptaran des de l'1 de març de 2018, amb una dedicació a temps complet.
Dotació1.398,06 euros mensuals
Requisits
- Llicenciatura o Grau en Química
Termini de sol·licitudFins al 20 de febrer de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Química