Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (006/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Conveni de cooperació 2018 amb la DG de Serveis Socials i Cooperació i la UIB", del qual és responsable el/la professor/a: Ruth Maria Escribano Dengra.
Durada6 mesos, que comptaran des de l'1 de juny de 2018, amb una dedicació a temps complet de 25 hores setmanals.
Dotació750,00 euros mensuals
Requisits
- Qualsevol titulació de grau i/o màster (preferentment de l'àrea d'Humanitats, Filologia, Filosofia, etc.).
- Coneixements d'implementació dels ODS de l'Agenda 2030 a les universitats.
- Alt nivell de coneixements de conceptes de cooperació i educació al desenvolupament i sostenibilitat i disseny de recursos. -
- Persoa proactiva i amb iniciativa, amb ganes i interès de fer recerca sobre programes, recursos, iniciatives i bones pràctiques de participació, dinamització i implementació de l'agenda 2030
Termini de sol·licitudFins al 25 de maig de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat