«Una part de la nostra tasca és vigilar que l'exercici de la feina no afecti la salut»

Margalida Sastre i Margalida Terrasa

Les metgesses del campus universitari 

Na Margalida Terrasa és de Cala Rajada, viu a Consell i té dos fills.

Na Margalida Sastre és de Campos, viu a Palma i té dos fills.

Fa divuit anys que són a la UIB. Ambdues són metgesses. Ambdues, especialitzades en Medicina del Treball. Ambdues són reconegudes i apreciades pels membres de la comunitat universitària per la seva professionalitat i el seu bon tracte. Saben escoltar. Miren als ulls. No tenen la pressa dels metges de les consultes tradicionals.

Són part del col·lectiu universitari, i això fa que puguin entendre i a vegades associar determinades malalties al context i a les persones.

- Sou especialistes en Medicina del Treball. Emmalalteix la feina? Per què? Ho podem evitar?

M. Sastre: Sí. La feina pot provocar malalties, per motius diferents: per exposició a tòxics, a renous, per estrès, per sobrecàrregues posturals, per abús de la vista o de la veu..., i la nostra tasca aquí també és evitar, vigilar que l’exercici de la feina no afecti la salut. Es tracta de preservar la salut mentre treballam i detectar si passa alguna cosa que ens permeti prevenir i evitar un mal major o una malaltia. 

Tenim malalties diferents d’altres col·lectius les persones que treballam a la UIB?  

M. Terrasa: No. Aquí la majoria dels treballadors fan feina amb ordinador i, per tant, veiem problemes de fatiga visual, posturals i osteomusculars. D’altra banda, amb la gent que fa feina en laboratoris, el que fem bàsicament és prevenció. Posam vacunes a la gent que està exposada a riscs biològics, a les persones que utilitzen radioisòtops els fem un reconeixement i prenem mesures per evitar els mals de la radiació, o procuram que estiguin tan poc temps com sigui possible en contacte amb la radiació. 

M. Sastre: Els docents sobretot tenen tendència a tenir problemes de veu i d’estrès. I aquí sí que trob que hi ha diferències pel fet que som una Administració pública, en relació amb altres llocs de treball. Pel que fa al col·lectiu de professors, tal vegada no estan tan afectats com els mestres d’infantil o primària, però també abusen de la veu, i hi ha una part del col·lectiu molt afectat. 

M. Terrasa: I jo diria que els darrers deu anys l’estrès ha augmentat molt en els professors. Pels canvis que hi ha hagut, sobretot arran de la implantació de l’EEES, que ha estat determinant. Tenen més tutories, més treballs... També té molt d’estrès la gent més jove que no té plaça fixa i fan un munt d’hores, més classes..., i tot això afecta la salut física i emocional. 

M. Sastre: La carrera universitària és molt complicada per als més joves. Sí que és ver que treballar en un campus com el nostre, en què almenys pots aparcar, no hi ha molts de renous, pots passejar..., tot plegat ajuda a reduir els nivells d’estrès, i també va bé per a la fatiga visual. 

Teniu dades de la gent que passa pel servei? Ateneu totes les persones de la comunitat universitària: PAS, PDI, estudiants? 

M. Terrasa: Darrerament tenim una gran quantitat d’estudiants estrangers. Avui matí han vingut una al·lota sèrbia i un nord-americà. Ahir un nepalí. Abans no teníem tants d’estudiants de països tan llunyans, que vénen amb necessitats diferents. Clar, vénen amb assegurances molt burocratitzades i al final acaben aquí. I són cada vegada més. 

M. Sastre: Pens que és interessant. I com a Universitat està molt bé el tipus d’acolliment que els donam. Jo em pos al lloc d’un jove de vint anys, que és enfora de la família i en un entorn desconegut..., com a mare em puc imaginar que és molt d’agrair el tracte que els donam com a Universitat. Hem de tenir en compte que vénen amb assegurances que només cobreixen urgències, i no malalties menys greus però molestes com ara unes angines, conjuntivitis, diarrees... No saben on anar. I sentir-se acollits per la Universitat on són, està molt bé! Igual que els acollim donant-los informació, i altres serveis, també està bé fer-ho amb l’atenció a la salut. 

M. Terrasa: De fet, hi ha gent que ens ha telefonat per agrair l’atenció que hem fet als seus fills. Sobretot gent de les altres illes, molt agraïts pel servei que els hem donat. 

M. Sastre: I és agradable. I professionalment, molt enriquidor. 

M. Terrasa: A més, hem de tenir en compte que molts de treballadors vénen aquí i no van al seu metge de capçalera. I això també té una rendibilitat com a empresa, perquè no perden tantes hores. 

Alguna anècdota que recordeu per curiosa?             

M. Sastre i M. Terrassa: Record una vegada que a l’Escola d’Hoteleria va venir un grup de nord-americans a fer un tast de vins i maridatge. Es varen intoxicar i tots passaren per aquí. Tots tenien els mateixos símptomes: diarrea, febre..., i ho vàrem haver de notificar a Sanitat. 

També record un home que passava per la carretera de Valldemossa i es va trobar malament. Es va aturar aquí i el vàrem atendre. 

I quan hi havia la carretera vella, molts d’accidents amb morts. Ara ja no passa. La construcció de la carretera nova ens ha millorat molt la qualitat de vida, i tenir Son Espases tan a prop dóna molta tranquil·litat. 

Una de les coses que apreciam més de fer feina aquí és que pots fer seguiment a la gent. La UIB és com un poble i ho vius tot de molt a prop. De fet, la consulta ens dóna molta més informació que els reconeixements mèdics. Sobre riscs laborals en sabem més per la consulta que pels reconeixements..., que es fan cada tres o quatre anys. Passa que moltes vegades un mateix no sap que és la feina el que et provoca determinades malalties. 

Data de l'esdeveniment: 16/04/2015

Data de publicació: Tue Apr 14 14:22:00 CEST 2015