«Tenim qualitat i hem d'avançar»

Jeroni Morey i Antònia Paniza

Aquesta és la Setmana del Postgrau a la UIB. En parlam amb Jeroni Morey i Antònia Paniza. Jeroni Morey és director de l’Escola de Doctorat i Antònia Paniza dirigeix el Centre d’Estudis de Postgrau. Conviuen moltes hores al nou edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Fan feina en equip, juntament amb els dos subdirectors i el secretari, sense oblidar totes les persones que formen el gran equip de postgrau de la UIB (ambdós ho remarquen i ho veuen essencial), per millorar, internacionalitzar, gestionar..., els màsters oficials i els doctorats a la UIB. 

Ambdós són tot UIB i n’estan orgullosos. Ambdós s’hi llicenciaren. Ell en Química i ella en Dret. I hi continuen després de pujar, a poc a poc, tots i cada un dels esglaons de la llarga carrera acadèmica, fins i tot la de la gestió.

En Jeroni és de Palma. Té dos fills i ja és padrí.

N’Antònia és de Llucmajor i té dos fills. 

Parlant una estona amb ells veus com els brillen els ulls perquè gaudeixen del que fan per gestionar tan bé com es pugui els postgraus de la UIB.

Per què fem una Setmana del Postgrau

Antònia Paniza (AP): en primer lloc, per donar a conèixer tota l’oferta de màsters i doctorats que ofereix la UIB i fer visible el postgrau, amb tot el que suposa. Però també té un sentit estratègic, molt pensat. La setmana passada, concretament dia 15 d’abril, vàrem obrir la preinscripció en xarxa per a tots els màsters oficials, i havíem d’acompanyar la preinscripció d’una campanya de difusió de l’oferta de màsters i doctorats del curs 2015-16. Pel que fa al contingut, es tracta de donar a conèixer els 34 màsters i 22 doctorats, una oferta àmplia, especialitzada i diferenciadora, variada i de qualitat que hem d’acostar als estudiants potencials i als alumnes de la UIB.

Pensau que és una oferta suficient?

Jeroni Morey (JM): Sempre tot és millorable, evidentment. En el cas dels doctorats, en tenim dos que el curs vinent segurament els podrem oferir, el de Filologia i Filosofia i el de Psicologia. Respecte als actuals doctorats, tal vegada en podríem dividir algun en parts, però crec que el que oferim és conseqüent amb els recursos i professors de què disposam.

AP: Pel que fa a màsters oficials, trob que és important que sigui una oferta viva, dinàmica. Per al curs vinent, oferirem per primera vegada el Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster en Telecomunicació i el Màster en Psicologia General Sanitària, i mentrestant ja tenim dues propostes més de nous màsters enviades a l’ANECA per fer-ne la tramitació. Aquesta possibilitat de proposar idees, matèries i línies noves, que tenen a veure moltes vegades amb noves necessitats empresarials i del mercat, és el que ens ha de permetre que aquesta oferta sigui dinàmica. És ver que aquest dinamisme no és fàcil d’aconseguir, perquè la tramitació per a l’aprovació de nous plans d’estudis és llarga i costosa, però hi posam tot de la nostra part per aconseguir-ho. Així i tot, també seguim oferint els màsters que sempre hi són, perquè la demanda no decau.

Tenim tendència a pensar que els postgraus són cars...; què en dieu vosaltres?

AP: Si ens comparam amb la resta d’universitats espanyoles, no som ni molt menys la Universitat que té els preus més alts. A la nostra universitat els preus dels màsters van des del voltant dels 3.000 euros (en alguns casos concrets de màsters d’any i mig, 90 crèdits, o de dos anys, 120 crèdits) als 1.600 euros. El preu depèn del màster i també del grau d’experimentalitat.

JM: I els doctorats són barats. La tutela acadèmica són devers 240 euros. Aquí, a més, les activitats formatives transversals són gratuïtes, per mor del suport econòmic que tenim de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Per què hem de fer un postgrau?

AP: Avui en dia tenir una especialització dins la teva àrea et pot donar sortides professionals molt més interessants que si et quedes amb el grau. T’ofereix una formació molt més completa i especialitzada, de la mà de professors especialistes en les matèries de cada estudi, i amb vista al món laboral es valora cada vegada més. Et dóna formació més propera a allò que vols fer i més expectatives professionals o, si es pot dir així, més «altes»... És un plus a la teva formació, però a vegades també és una necessitat, perquè hi ha màsters que s’han de fer necessàriament per poder accedir a determinades professions o si el que es vol és accedir a un doctorat. Com diuen els fullets sobre el postgrau que acabam d’estrenar, un màster «t’obre noves oportunitats laborals i reptes professionals».

JM: I el doctorat és la porta directa per a la formació d’investigadors, per dedicar-se al món acadèmic universitari o de recerca. L’«avantsala» és el màster, i el doctorat és ja aprofundir en un àmbit específic del coneixement. Representa l’inici de la carrera professional de l’investigador.

Tenim molts d’alumnes estrangers fent postgraus aquí. A més d’un entorn privilegiat, deu ser que tenim qualitat?

AP i JM: Tenim qualitat, tenim professors i grups d’investigació punters reconeguts també fora de les Illes, tenim màsters amb una clara vessant professionalitzadora a més dels de recerca, màsters interuniversitaris i convenis amb altres universitats estrangeres, tenim convenis de pràctiques amb moltes empreses i institucions dels distints sectors... I això la societat ho ha de saber i valorar.

El que hem de fer és molta feina en internacionalització. No és fàcil, però ens hi dedicam. No es veu en el dia a dia, però tenim clar que és un dels nostres reptes; internacionalitzar la nostra oferta de postgrau és molt important, perquè darrere hi ha la recerca, hi és tot...

I què me’n dieu, de millorar l’oferta en xarxa?

AP: Aquest any tots els màsters tenen preinscripció en xarxa. L’any passat ja ho teníem per als doctorats i férem un pla pilot amb la preinscripció de quatre màsters, concretament de la branca d’Arts i Humanitats. Va anar molt bé i enguany l’hem implementada en tots els màsters oficials i el doctorat.

La possibilitat de fer la preinscripció en xarxa enllaça directament amb el tema de la internacionalització, és una peça clau en tot el sistema, en el qual, com veieu, tot té un perquè... Si volem ser més internacionals, hem de créixer en xarxa. De fet, ja veiem que, en el poc temps que fa que hem obert la preinscripció (dimecres passat), arriben moltes més peticions que altres anys. Crec que és un indici que anam pel bon camí.

Pel que fa a impartir postgraus en xarxa, és un poc més complex... Sí que tenim màsters semipresencials i algun totalment en xarxa, opcions molt interessants per a la gent que fa feina o que ve de fora, i que fan l’oferta de màsters de la UIB encara més variada i amb diferents possibilitats per als alumnes.

Data de publicació: 22/04/2015