Escoltar

SmartUIB. Amb Bartomeu Serra i Antonio Sola

La UIB ha presentat aquesta setmana el projecte SmartUIB a la comunitat universitària. Convertir la UIB en un entorn més sostenible i millor amb la implicació de tots els seus membres, seria el primer objectiu de l’SmartUIB. En parlam amb el doctor Bartomeu Serra i el tècnic Antonio Sola, director i secretari del projecte, respectivament...

1. De què parlam quan parlam de l’SmartUIB?

És una aposta de futur per a la UIB des d’un punt de vista transversal. La base és la utilització de la tecnologia per millorar l’eficàcia dels processos. Fins ara coneixem, sobretot, el concepte Smart City, però nosaltres pensam que aplicar-ho a la UIB seria igualment possible, i fins i tot  tindria l’avantatge de no haver d’estar subjectes a decisions polítiques, a més de disposar, a la Universitat, del coneixement per crear i desenvolupar el que ens proposam.

2. Quins són els objectius de l’SmartUIB?

Parlaríem de tres objectius:

  • Més eficiència en la gestió dels recursos sense perdre prestacions.
  • Posicionament de la UIB com a institució innovadora i que la societat en sigui receptora. Nosaltres parlam d’imaginació per fer innovació amb intel·ligència. És evident que l’àmbit d’actuació és la UIB, però la societat se n’ha de beneficiar. Alhora, és important per a nosaltres la implicació dels estudiants, que han de rebre tot el coneixement necessari que els permetrà ser el motor de la transformació de la societat.
  • I precisament aquest seria el tercer objectiu, convertir el projecte en una eina de formació, i involucrar-hi els estudiants.

3. Com es finança SmartUIB?

SmartUIB neix sense recursos. La nostra idea és la col·laboració públicoprivada. Intentam, i ja fa mesos que hi fem feina, aconseguir que les empreses de qualsevol àmbit s’integrin en el procés de manera que els beneficis puguin ser mutus. De moment hem parlat amb moltes entitats i ja n’hi ha més de 30 que estan interessades a col·laborar amb nosaltres.

D’altra banda, quan aconseguim que la UIB estalviï en algun dels àmbits en què treballa SmartUIB, proposarem que l’estalvi pugui retornar al projecte per continuar i millorar la feina.

4. On som ara?

Ara som en el moment de presentació del projecte. Aquesta setmana l’hem donat a conèixer internament, a la comunitat universitària i al Consell de Govern. Però de fet ja fa mesos que estam parlant amb estudiants, que l’han acollit amb molta il·lusió, i amb empreses externes. El que passa és que el procés és lent. Hem de tenir en compte que tenim més de 400 projectes en ment per contribuir a un projecte col·lectiu, del qual la UIB és el primer receptor.

Volem deixar clar que el que ens mou és la il·lusió per fer una Universitat millor en qualsevol dels àmbits. Proposam la suma d’esforços i de voluntats per resoldre problemes que ens afecten a tots. La proposta que fem és la de la col·laboració de tots per guanyar-hi tots: Universitat-societat-empresa. 

Enllaços relacionats

Data de publicació: 04/02/2014