Servei de Relacions Internacionals de la UIB

El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega de promoure i gestionar la mobilitat d'alumnes i professors. Entre les seves tasques també hi ha implementar la política d’internacionalització de la UIB. Parlam de tot plegat amb el seu director, Ricardo Sagrera.

1. Quina és la funció del Servei de Relacions Internacionals a la Universitat?

El Servei de Relacions Internacionals (SRI) és la unitat dependent del Rectorat que s’encarrega, principalment, de promoure i gestionar la mobilitat d’alumnat i professorat, i d’implementar la política d’internacionalització de la UIB.

2. Qui demana més els vostres serveis, els alumnes o els professors?

Majoritàriament els alumnes, tant locals com estrangers.

3. Quants de programes de mobilitat gestionau actualment?

Els darrers anys hem incorporat a l’oferta de programes de mobilitat 7 ERASMUS Mundus, i això fa que actualment gestionem uns 14 programes diferents, que ens permeten oferir als nostres alumnes un ventall molt divers de destinacions possibles.

4. Recomanaries algun programa en particular? Per què?

Des del SRI recomanam tots els programes, atès que cada un té característiques particulars; recomanam que tot l’alumnat gaudeixi d’una experiència de mobilitat, almanco d’un semestre de durada, mitjançant qualsevol dels nostres programes, fet que l’enriquirà tant personalment com acadèmicament. El més sol·licitat és el programa ERASMUS+, i també el més conegut, però tenim una àmplia oferta d’universitats de fora de la Unió Europea igual d’atractives.

5. Què aporta l’experiència de mobilitat a la formació dels alumnes?

Poder fer o completar els estudis en un altre país o ciutat, experimentar un sistema universitari i educatiu diferent del nostre, conèixer una nova cultura, l’experiència de viure tot sol, enfora de casa, dels pares...; una experiència enriquidora en tots els aspectes. D’altra banda, s’aprèn i/o perfecciona, almanco, un nou idioma.

6. Quins consells donaríeu a un alumne que es planteja demanar un programa de mobilitat?

Primer de tot, hauria de mirar a quina universitat, a quin país i ciutat li agradaria fer l’intercanvi, i si s’ofereixen els seus estudis, tenint en compte l’oferta que proporcionam des del SRI. I llavors consultar amb els tutors i coordinadors de mobilitat si les assignatures que li queden pendents de cursar a la UIB les podria fer a fora, i si té el nivell d’idioma exigit per poder seguir les classes sense problemes.

7. Quins programes hi ha ara en vigència, i quins terminis?

Del 3 al 21 de novembre estarà oberta la primera convocatòria dels programes de mobilitat que gestionam, concretament ERASMUS+, Convenis d’Intercanvi, ISEP, CINDA, CIEE i Alumnat Visitant.

Els alumnes que compleixin els requisits de les convocatòries dels programes podran demanar plaça fins al dia 21 de novembre.

Trobareu tota la informació sobre mobilitat a la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals: <http://mobilitat.uib.cat>. 

Data de l'esdeveniment: 31/10/2014

Data de publicació: 29/10/2014