Oficina Web

L’Oficina Web de la UIB neix l’any 2011 amb els objectius de coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics en l’àmbit de les tecnologies de la informació al web. A l’Oficina Web, que depèn del delegat del Rector, hi treballen tres persones: Amparo Sánchez, Vicenç X. Rosselló i la cap de l’Oficina, Isabel Perelló, amb qui parlam de tot plegat.

1. Una Oficina Web que coordina la publicació de la informació al web de la UIB. Suposadament aquesta és la vostra principal funció, no és així? Quines altres funcions teniu?

L’edició del web s’ha descentralitzat de manera que siguin els mateixos productors de la informació els que l’editin i la publiquin. Això ha estat possible gràcies a unes eines que des de l’Oficina mantenim i dotam de noves funcionalitats. Això implica formació i suport als usuaris editors. També hem posat en marxa eines que permeten compartir informació amb un grup d’usuaris, les quals mantenim, gestionam i administram. Un exemple d’aquest espai és el Portal PAS-PDI, però n’hi ha d’altres per a un conjunt d’usuaris més reduït.

2. L’oficina Web neix el 2011. Què creus que ha millorat de llavors ençà, quan encara no existíeu?

És difícil de concretar, ja que la creació de l’Oficina va venir acompanyada amb la posada en marxa del CMS (Content Management System) o eina per editar els llocs web amb imatge institucional. Aquest fet ja va produir una gran millora quant a l’edició de pàgines web i la necessitat de coordinar tots els editors i anar introduint millores segons les necessitats d’aquests editors. Possiblement el fet de tenir una oficina que coordini la part tècnica i els editors es tradueix en agilitat a l’hora d’introduir noves funcionalitats demanades pels usuaris.

Quant al web, ha millorat la imatge institucional en consonància amb les directrius del DIRCOM, ara està més homogeneïtzada i unificada, ha millorat la manera de saber qui modifica què, hem estalviat amb programaris d’edició de html. També hem valorat i posat a disposició dels usuaris informació a partir dels sistemes d’informació institucionals (estudis, estructura de les unitats, grups de recerca). Tècnicament hem millorat les pàgines web perquè les cerques a Internet siguin més exactes i la informació sigui més accessible i útil per a tots els usuaris independentment del dispositiu que utilitzin.

3. Des de l’Oficina Web heu coordinat també el Portal PAS-PDI. La setmana passada es va presentar el nou Portal PAS-PDI. Què té de nou? Quina és l’acollida entre els usuaris?

Com hem comentat abans, un altre dels projectes que hem dut a terme ha estat oferir un espai on la informació es presenta segons el perfil de la persona que s’hi connecta. Això s’ha aconseguit amb el Portal. D’una banda, el Portal PAS-PDI ofereix informació personalitzada segons el perfil de PAS o PDI. Després de poc més d’un any en funcionament i juntament amb el DIRCOM, s’ha fet una remodelació d’aquest portal i s’ha aplicat la mateixa imatge que al web públic. La pàgina inicial s’ha reestructurat amb notícies personalitzades, destacats i enllaços a les seccions més emprades i s’ha afegit l’apartat d’imatge institucional amb els logotips de les diferents unitats. A part també oferim espais a grups de treball que necessiten compartir informació entre ells: documents, fòrums, blogs i altres tipus d’informació.

4. Com podem contactar amb vosaltres?

Estam a l’edifici del Centre de Tecnologies de la Informació, i a la pàgina web <http://oficina web.uib.cat/> trobareu els nostres contactes i els serveis que oferim a la comunitat universitària. 

Data de l'esdeveniment: 05/11/2014

Data de publicació: 04/11/2014