La universitat dels nins

Ens interessam per la darrera proposta de la UIB, La Universitat dels nins, un projecte elaborat des de la Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional que s’acaba d’estrenar aquests dies.

1. Tota una Universitat per als nins?

En certa mesura sí. Es tracta precisament de pensar la Universitat com un espai també per als nins. Són molts els recursos i les activitats que desenvolupa la Universitat que es poden adreçar o adaptar a un públic infantil. És una manera d’acostar la Universitat a la societat i de normalitzar la seva presència en l’àmbit familiar en general.

2. A qui s’adreça?

Està pensada com un recurs per als alumnes d’educació primària i tot el seu entorn. Per tant, és d’utilitat per a les escoles, els educadors, les famílies i també naturalment per als alumnes específicament: posam a la seva disposició tot un ventall d’eines i d’activitats.

3. Quins continguts podem trobar en aquest espai?

Bé, com sabeu, a la UIB treballam per formar futurs professionals, molts dels quals es formen en àrees que inclouen aspectes de didàctica, des d’aquesta realitat hem seleccionat tot un catàleg d’eines educatives per jugar i aprendre, que es poden trobar a la secció Jocs i materials,i per a l’entreteniment, a les seccions Curtmetratges d’animació, Concursos i Activitat esportiva, com també diferents dinàmiques i activitats d’interès per al conjunt de la família.

4. S’aniran actualitzant els continguts?

Efectivament! Hem volgut crear un projecte constantment en progrés. Hem de tenir en compte que les activitats que proposam canvien al llarg de l’any i que anirem incorporant progressivament jocs i materials. En aquest sentit, ens interessa molt l’opinió i els suggeriments dels usuaris. Per això us demanam que ens feu arribar qualsevol proposta de millora que tingueu a l’adreça <dircom2@uib.cat>. 

Data de publicació: 04/12/2014