La recollida d'aliments i juguetes

Des de fa vint anys, Gaspar Pizà, cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social, Bernat Prats, coordinador de bidells, Pere Morro, administratiu, i Miguel Á. Piqueras, auxiliar de serveis, organitzen una recollida d’aliments i juguetes entre els membres de la comunitat universitària. Els productes recollits es reparteixen després entre els més desafavorits de l’illa

1. Cada any, per Nadal, ens convidau a compartir el que tenim amb els que no tenen tant...

La nostra intenció és aportar un granet d’arena per pal·liar la situació de moltes persones que pateixen moltes penúries i que acudeixen a llocs on els ajuden a cobrir les necessitats més urgents.

2. Amb la crisi tots hem patit la minva de recursos... Som menys solidaris ara que fa uns quants anys?

De cap manera. A la UIB sempre hem estat molt solidaris, tot i que sempre és poc, perquè les necessitats són moltes. El PAS sempre ha estat molt sensibilitzat amb aquesta campanya, i els darrers anys cada vegada més PDI s’hi ha sumat. No tenim queixa, ben al contrari, només agraïment a tothom que hi participa.

3. Com serà la campanya d’enguany? Què podem dur, on, quan?

Enguany la campanya serà com sempre. Pregam a tothom que aporti queviures —especialment llaunes, oli, llet, pasta, productes de neteja, etc.— i joguines (noves o usades en bon estat). Fins al proper dijous dia 18 es poden dipositar a les consergeries de tots els edificis del campus i Sa Riera. Cada cop hi ha més gent que aplega diners i amb els companys del seu servei o unitat compren material. També, essencialment entre el PDI, augmenten molt les aportacions en metàl·lic, que es poden fer de manera anònima o no lliurant els diners al Servei de Nòmines i Seguretat Social, a Son Lledó.

4. A qui es destina tot allò que es pot recollir?

Caldrà veure l’abast de la recollida, però si tot va bé, ens agradaria fer una aportació al centre de discapacitats Mater Misericordiae, a Mallorca sense Fam, als caputxins de la plaça d’Espanya i, finalment, a Can Gazà, on Jaume Santandreu sempre ens espera com aigua d’abril.

5. I com funcionau a l’hora de triar els productes i repartir? És molta feina, supòs...

Efectivament és una feinada. Tot el que es recull ho dipositam al soterrani de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. També hi afegim el que compram amb les aportacions dineràries. Després, en veure tot el que hi ha, fem munts per saber si basta, i finalment ho classificam per productes i ho posam dins capses precintades. El darrer dia de feina anam a repartir tot el dia amb els vehicles que la UIB ens deixa, i aquest dia també anam a berenar plegats per desitjar-nos molts d’anys i celebrar que un cop més ho hem aconseguit.

6. Teniu un espai per animar la gent a compartir...

Volem donar la màxima difusió a la campanya. En parlam amb la gent. Hem enviat correus generals i particulars, fem cartells, etc. Ens agradaria enguany superar la xifra de l’any passat, que fou de quasi una tona de material. Fem una crida a tothom a participar en la campanya, atès que som uns privilegiats perquè treballam a la UIB, i hem de compartir aquesta ventura amb els més desafavorits.

Data de publicació: 10/12/2014