La biblioteca a les aules

Entrevista a Marta Macías, tècnica de l'equip de direcció del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB

1. Una novetat és la formació que feu, quasi podríem dir que per aules, sobre l’ús dels serveis que oferiu. És així? 

Fa ja un parell de cursos vàrem anar posant les bases del que enguany ha donat els seus fruits. 

Des del Servei de Biblioteca i Documentació volem donar a conèixer a l’alumnat tot allò que la biblioteca té i que els pot ser útil per a la cerca d’informació científica i acadèmica, la que necessiten per fer els seus treballs. I aquesta formació és important tenir-la els primers anys, posar les bases per obtenir una competència que nosaltres creiem que és molt transversal, com és desenvolupar les habilitats i competències en la cerca d’informació. I ho complementam amb quatre pistes sobre la realització dels treballs acadèmics i la creació de la bibliografia.

Enguany participam, en aquest principi de curs, en diferents assignatures dels estudis d’Educació, Psicologia, Pedagogia, Turisme, Economia i Empresa, Història, Enginyeria Informàtica, i Filologia. Anam a les aules, fem sessions molt pràctiques en consonància amb el que el professorat de les diferents assignatures necessita i ens demana. En aquests moments tenim demanades més de 50 sessions! I sabem que anirem rebent més sol·licituds...

2. Marta, quines són les vostres funcions dins el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB? 

Som la responsable del Servei de Documentació, que, amb un equip de quatre persones més, duu a terme diferents tasques. 

El préstec interbibliotecari és potser la tasca estrella. El que fem al Servei és enviar a altres biblioteques d’arreu del món les peticions de documents que no es troben a les biblioteques de la UIB i que el personal docent i investigador necessita consultar. Així mateix, tramitam també les peticions que ens arriben d’altres biblioteques de materials que es troben en el fons de la nostra universitat. La rapidesa en la tramitació i recepció dels documents el fa un servei molt apreciat i utilitzat, i esperat quasi com els Reis Mags... 

El servei de cerca bibliogràfica el duem a terme a través de l’assessorament en la cerca d’informació sobre qualsevol temàtica. Quan una persona de la comunitat universitària necessita localitzar documents i no sap per on començar, quins recursos pot utilitzar dels que tenim a la biblioteca, l’assessoram en aquest sentit, fem la cerca d’informació conjuntament amb la persona, i ensenyam a utilitzar les eines de cerca disponibles. 

En aquest mateix sentit, però d’una manera més àmplia, des del Servei de Documentació coordinam les respostes del servei Deman@, la biblioteca respon. És el que s’anomena un servei de referència virtual. Des de totes les pàgines de la web de la biblioteca (biblioteca.uib.cat) hi ha disponible el xat o el formulari des del qual qualsevol persona pot demanar informació sobre la biblioteca, els seus serveis i utilitats, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Està disponible les 24 hores, i el compromís en la resposta és abans de 72 hores. 

La formació d’usuaris la coordín jo directament, però es duu a terme conjuntament amb un grup de millora format per diferents persones de les diferents biblioteques i unitats del SBD a qui interessa treballar en aquest tema.  

3. Mendeley és un programari de gestió de referències que heu incorporat al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Què suposa? Què millora? 

Des del curs passat hem estat testant Mendeley, primer de manera interna, al Servei, i després ja amb un bon grup de professors i investigadors de la Universitat. I n’estam molt contents! 

Mendeley és alhora un gestor bibliogràfic i una xarxa social acadèmica. D’una manera molt intuïtiva ens permet anar creant la nostra base de dades personal amb tot aquell material que cada un utilitza, amb la possibilitat de compartir documents, fer feina col·laborativa, posar-nos en contacte amb altres persones d’arreu del món, descobrir dins els seus Papers més documentació interessant per a nosaltres..., i finalment crear una bibliografia automàticament segons l’estil que ens interessi. 

Els propers mesos continuarem fent formació, bàsica i avançada, adreçada a tota la comunitat universitària, per poder donar a conèixer aquest potent gestor i perquè els investigadors puguin treballar-hi. 

Data de l'esdeveniment: 03/10/2014

Data de publicació: 01/10/2014