L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB

Aquesta setmana parla Ruth Escribano, cap de l’OCDS, de la cara més solidària de la UIB. Ens explica els programes que tenen en marxa i noves propostes de voluntariat. L’acompanyen a l’oficina i també a la foto n’Aina Gayà i na Caterina Bennàssar, que només són una part de les persones que treballen amb ella.

1. Som una Universitat compromesa i solidària? Com ho veus des de la teva perspectiva, i com a responsable de l’OCDS?

La UIB té una llarga trajectòria en temes que tenen a veure amb la solidaritat, i més concretament en cooperació universitària al desenvolupament, que deriva en diferents programes. L’Oficina es va crear el 2005, però abans ja hi havia diferents programes, com els de mobilitat d’alumnes, que funcionaven al marge de la creació d’una estructura, com és l’OCDS.

En el conjunt d’universitats espanyoles com a agents de cooperació la UIB està ben situada. I és ver que el fet de tenir una estructura estable, amb personal i dotada d’un pressupost assignat, és el que ha donat un sentit de compromís a la institució al llarg de tots aquests anys. Aquests anys de crisi evidentment han afectat i reduït les assignacions, però l’estructura com a tal s’ha mantingut, i això és molt important.

I també s’ha de dir que dins la CRUE nosaltres, com a UIB, participam en el grup de treball de gènere vinculat al consell de cooperació estatal. Tenim un paper actiu en tot el que són polítiques de cooperació universitària al desenvolupament i en processos que es van fent de recull de bones pràctiques, d’anàlisi del que passa actualment en cooperació. Tot plegat ens consolida com a Universitat solidària i compromesa.

2. Creus que podríem fer més coses? Què hi afegiries?

Efectivament, sempre es poden fer més coses. De fet, tenim programes que en altres moments han tingut més pressupost, com per exemple impulsar la recerca en cooperació al desenvolupament, tant aquí com a les universitats de països del sud; més projectes de mobilitat d’allà cap a aquí..., són línies que hem hagut de deixar latents per manca de recursos econòmics, però hem intentat mantenir l’esquelet bàsic de projectes. I en neixen de nous. L’equip del Rectorat actual, per exemple, dóna molta importància al nou portal de voluntariat que estam creant. Clar, abans existia l’Oficina de Voluntariat de les Illes Balears, entre d’altres estructures que ara han desaparegut, i té molt més sentit que hi hagi un portal de voluntariat universitari més potent, que ben aviat veurà la llum.

3. Temes com els ajuts econòmics als estudiants amb necessitats econòmiques evidents, que fins i tot condicionen la continuïtat dels estudis, també són propostes que tenen a veure amb la solidaritat...

Clar! I de fet, la gestió depèn del mateix vicerectorat que l’OCDS, el de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. 

4. El conveni amb el Govern de les Illes Balears continua, malgrat les retallades, no és així?

Sí que es manté, tot i que ha quedat reduït a una quarta part del que era fa alguns anys. El fet de mantenir-lo per a nosaltres ha estat molt important, perquè ens ha permès mantenir un esquelet bàsic que inclou els programes de beques de pràctiques per a alumnat, projectes de cooperació, accions d’educació per al desenvolupament..., i d’altra banda, hem cercat altres estratègies per mantenir altres programes, com el propi de la UIB, la Convocatòria d’Educació per al Desenvolupament, que no depèn del conveni amb el Govern, i del qual ara hem obert el segon termini per inscriure-s’hi (del 12 de gener fins al 2 de febrer). Ens interessa molt, perquè és una manera de propiciar la participació de tota la comunitat universitària, una qüestió que per a nosaltres és prioritària. Per això hem organitzat La UIB oberta de pinte en ample, un espai concret per obrir experiències amb el PDI, PAS i alumnat en cooperació i mobilitat; hem creat la nova comissió de cooperació i solidaritat, que componen unes vint persones de la comunitat universitària..., tot això pensant a obrir i potenciar la participació, i poder fer estratègies de futur de cooperació d’una forma més oberta. I per altra banda, hem recuperat també el reconeixement de crèdits ECTS per als cursos de voluntariat en diferents àmbits.

També és veritat que hi ha altres iniciatives que no tenen a veure tant amb els recursos econòmics com amb les sinergies internes, com són les col·leccions que tenim de recursos d’educació per al desenvolupament que hem fet en col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB, que ens permeten tenir materials audiovisuals que donen més visibilitat a la feina que es fa a la UIB.

5. Has parlat del portal del voluntariat. Com serà i quan en podrem disposar? 

El primer trimestre de 2015, si tot va bé, començarà a caminar el nou portal de voluntariat. Teníem una borsa de voluntariat, però la volem substituir per un portal molt més actiu, obert a PAS, PDI i alumnes, en aplicació per a web i per a mòbil, de manera que qualsevol persona podrà veure un calendari amb hores i llocs on podrà participar i ho podrà adaptar a la seva disponibilitat. Consisteix a posar en contacte persones amb entitats que necessitin voluntariat, de manera àgil i eficient. Fins ara ho fèiem de manera més informal, i ara volem incentivar, facilitar, motivar..., i encaixar les necessitats de les entitats amb els membres de la comunitat universitària amb interès per participar-hi.

6. Les Estades Solidàries les heu obertes al PAS, no és així?

Efectivament. S’hi varen obrir l’any passat per primera vegada. Hi va participar una persona del PAS, i enguany tornam a treure la convocatòria, tenint en compte que les persones del PAS que hi vulguin participar hi han de dedicar dues setmanes de les seves vacances i dues setmanes que els concedeix de permís la institució, ja que les Estades són com a mínim d’un mes de durada. Consideram que entre que arribes al lloc, t’adaptes a la nova situació i te’n vas, necessites almenys un mes.

Traiem aquesta convocatòria amb més antelació que altres anys perquè es pugui aprofitar la Setmana Santa, si escau, i a més, tenim nous programes: al Marroc, a la Universitat de Casablanca, i a Tànger, amb la Fundació Amaranta, que treballa amb grups de dones vulnerables. Mantenim Bolívia, amb la Fundación Amazonia de Sucre, i Perú, amb Aprendo contigo de Lima i amb Alcúdia Solidària de Piura, sobre temes socioeducatius. El PAS que hi estigui interessat pot demanar de fer l’estada per Setmana Santa o a l’estiu. L’OCDS donarà un ajut per fer l’estada. I l’experiència sempre sol ser molt positiva per a tothom, tant per als membres de la UIB com per a la contrapart.

És un aprenentatge, un valor afegit que la UIB pot aportar.

Estaria bé que el PAS s’animàs a participar-hi i presentàs sol·licituds. La convocatòria s’obrirà la setmana que ve. 

Data de publicació: 21/01/2015