«Els cursos d'idiomes moderns del Servei Lingüístic estan pensats per garantir les necessitats de formació dels estudiants de grau»

Gabriel Camps 

És a la UIB des de 1987 com a personal d’administració i serveis, tot i que ja havia estat estudiant de Filosofia i Lletres (Filologia). Mig esporlerí, de Son Espanyolet, viu a l'eixample de Palma. Casat i amb dues filles. És el secretari del Servei Lingüístic de la UIB i responsable d’una de les seves tres potes, la d’idiomes moderns. I precisament volem parlar amb ell d’aquest àmbit, perquè la preinscripció dels cursos d’estiu del Servei Lingüístic està oberta a qualsevol persona interessada, amb preus especials per als universitaris.

- El Servei Lingüístic presenta cursos d’idiomes per a l’estiu. Què tenen d’interessant els cursos de la UIB?

Proposam aquests cursos com una oferta complementària pensant en tota aquella gent que, pels motius que siguin, no ha tingut temps per fer cursos d’idiomes durant el curs acadèmic... Es tracta de donar la possibilitat de fer cursos intensius d’un mes de durada (depenent del curs) per cobrir el que no s’ha pogut fer en un any per la raó que sigui. Tenim clar que tenim el deure de fer aquesta oferta, perquè sabem que hi ha gent que ho ha de menester. Sobretot pensant en els estudiants de grau. És una oferta molt pensada per a ells.

- Què tenen d’especial?

El preu és especial. Fa anys que no pujam preus. A més de la garantia universitària i també de l’enfocament dels cursos. Per exemple, el rus està enfocat a habilitats comunicatives, no s’estudia estrictament la gramàtica, sinó la manera d’articular un discurs oral i escrit. En el cas de l’anglès, és més oral. D’alemany oferim un curs per a la gent que ja en sap una mica i fem un nivell intermedi. No fa falta tenir un nivell determinat, recomanam però no exigim un nivell de manera taxativa. I en el cas de català, oferim un B1, perquè hem detectat que hi ha necessitat de fer el nivell B1 abans del C.

Evidentment tots els cursos es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, que regula els nivells de competència lingüística.

- Podem parlar de preus?

El curs d’alemany dura 60 hores i val 122 euros per a universitaris i 163 euros per a externs. El curs d’anglès és de 45 hores i val 91,50 euros per a universitaris i 122,25 euros per a externs. En el cas de rus, el preu és de 61 euros per a universitaris i uns 80 euros per als externs. El cas del català és diferent. Per a estudiants d’intercanvi són 7,50 euros per un curs de 45 hores, 45 euros per a membres de la comunitat universitària, 73,50 euros per als Amics i Amigues de la UIB i 105 euros per als externs.

- I s’hi pot inscriure tothom?

Són cursos oberts a tothom, i ja us hi podeu inscriure. Podeu veure’n tota la informació a: <http://slg.uib.cat/Cursos-destiu-2015/Cursos-destiu-2015.cid387187>.

- Fa anys que s’ofereixen cursos?

El Servei d’Idiomes es va crear l’any 1998 i es va fusionar amb el Servei Lingüístic l’any 1999, si no ho record malament. I des de llavors es fan ofertes diverses mirant de respondre a les necessitats de la comunitat universitària.

- Tradicionalment, quin és el perfil dels nostres alumnes?

Són alumnes de la UIB i també PAS i PDI. Col·laboram també amb el Pla de formació en tot el que podem.

La gent surt preparada per a allò que necessita. Tenim present que som UIB i hem de garantir el nivell que proposam als nostres alumnes.

- I aquesta només és una de les cames del Servei Lingüístic de la UIB...?

Exacte! T’he parlat de l’àrea d’idiomes moderns, però el Servei Lingüístic, encapçalat per la doctora Rosa Calafat, també té altres àrees.

Notícia relacionada

Data de publicació: 20/05/2015