Escoltar

Els alumnes d'Infermeria es formen en prevenció i maneig de les conductes agressives

Més d'un miler d'alumnes han rebut formació específica els darrers deu anys en el marc de l'assignatura Comunicació i Salut 

El nombre de casos d'agressions en hospitals i centres de salut s'ha incrementat en els darrers anys i suposa un greu problema, que, a més, genera patiment, angoixa, por, estrès i vulnerabilitat en els professionals que les pateixen. Sovint, la violència s'associa a desconfiança, manca de comunicació assistencial i de formació i instrucció en el maneig de la conducta agressiva. Per això, els professionals de la salut han d'aprendre a prevenir l'agressió, a saber percebre-la fins i tot abans que es produeixi, quan només es manifesta de manera encoberta.

A la Universitat de les Illes Balears es treballa perquè els futurs professionals d'infermeria siguin capaços no només d'afrontar aquestes situacions sinó, sobretot, de prevenir-les, per evitar que puguin derivar en agressions. Per això, els alumnes del grau d'Infermeria de la Universitat de les Illes Balears reben formació específica per abordar l'agressivitat en el seu futur entorn professional, en el marc de l'assignatura Comunicació i Salut, que imparteix la doctora Antonia Pades, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Des de fa deu anys, més d'un miler d'alumnes d'Infermeria han rebut formació teòrica i pràctica per aprendre a detectar les causes i els factors de l'agressivitat, i a detectar indicis de conductes que presagien un desenllaç agressiu. A més, també els han ensenyat a aplacar la conducta a través d'assertivitat i autocontrol emocional.

Els resultats d'aquests deu anys de formació s'han recollit en una comunicació presentada al II Congrés Internacional de la Societat Científica Espanyola de Psicologia Social i XIII Congrés Nacional de Psicologia Social, que ha tingut lloc a Elx els dies 20, 21 i 22 d'octubre. El treball d'Antònia Pades, Pilar Andreu, Fátima Roso i Catalina Homar avalua els resultats assolits en el marc d'aquests seminaris i assenyala que el 98 per cent dels alumnes estima que s'han complert els objectius proposats per als  seminaris. A més, el 96 per cent dels alumnes també se senten capacitats per manejar situacions d'agressivitat després de l'experiència formativa.  

Data de publicació: 31/10/2016