Escoltar

Cultura a la UIB

Art, cinema, música, teatre, formació..., activitats i propostes variades que arriben del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que encapçala la professora i catedràtica Joana Maria Seguí Pons, i del Servei d’Activitats Culturals, que dirigeix Bàrbara Obrador. Amb elles dues en parlam per fer balanç de tot un any marcat per la celebració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull i del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes. 

Obres el web de Cultura a la UIB i et trobes un caramull de propostes d’àmbits tan diversos com art, cinema, debat, lletres, música, teatre, estiu, formació... Quina és la vostra idea de cultura a la UIB? Què fa i què hauria de fer la UIB en cultura?

La nostra idea de cultura és en primer lloc donar veu a la comunitat universitària, perquè a través de la seva formació, creativitat o iniciativa puguem projectar a la mateixa UIB i a la societat la generació de projectes culturals i formatius. I d'aquests destacam l'oferta formativa d'estiu que proposen els professors de la UIB, que conviden professors i experts d'altres universitats i institucions.

A més, entre el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, el Servei d'Activitats Culturals, diversos agents culturals i artistes, fem propostes de collita pròpia que consideram d'interès general.

Com es comporta el públic? Estau satisfetes amb la participació de la gent a les propostes que feu?

Estam molt satisfetes en alguns projectes que hem posat en marxa, perquè la participació és força variada: joves, persones de mitjana edat, gent gran, gent del carrer... Algunes vegades donam sortida a projectes que pensam que seran només per a molt poc públic i, finalment, tenen molt d'èxit, com pot ser el cas de «La Palma medieval. El bressol de Ramon Llull», un sortida cultural en què es parlava de diverses vessants del llegat de Llull i a la qual es varen inscriure 30 persones. Per visibilitzar l'abast de les activitats, les xifres que manejam de públic són d'uns 8.000 assistents per curs acadèmic.

Estam molt satisfetes de donar suport al Cineclub Universitari, una iniciativa completament generada i proposada per estudiants i amb una gran participació (900 assistents el curs passat).

De quins projectes o realitats us sentiu més orgulloses? En destacaríeu algun o alguns en especial?

Volem destacar l'Any Llull, en els 700 anys de la seva mort, que va començar a principi de 2015 i que acabarà ara, el 2016, i la commemoració dels 400 anys de la mort de Cervantes, aquest 2016, amb un programa d'unes 80 activitats, entre conferències, concerts, exposicions, teatre, cinema, etc., i més de 2.700 persones que hi han assistit. L'esforç ha estat enorme, tant econòmic com de treball, i no hauria estat possible sense la participació de molt del nostre professorat i d'altres agents externs a la UIB.

També volem destacar l'esforç que fem per donar suport a altres vicerectorats com el d'Alumnes, el de Professorat i Seus Universitàries i el de Docència. I la col·laboració amb altres serveis i departaments com el de Relacions Internacionals, l’OCDS, etc.

I no podem deixar d'esmentar que ja farem deu anys de Cinema d'Autor, un cicle que ens dóna molta projecció exterior i que ens ha permès conèixer directors, actors i productors d'estils i procedència molt diversos, amb una mitjana d'assistència d'unes 80 persones per projecció.

Trobau que la cultura hauria de tenir més presència, més pressupost...? Com ho podríem aconseguir?

Sempre lluitam per augmentar la presència de la cultura que generam en el col·lectiu de joves, que és el que més costa de seduir. Per aquest motiu, els convidam que presentin propostes de la seva pròpia invenció per poder-los ajudar.

I sí, sempre lluitam i esperam que, per millorar la qualitat dels projectes que voldríem fer, ens donin un cop de mà institucions i empreses externes a la UIB, a part de les que ja col·laboren amb nosaltres de forma quasi permanent.

També volem destacar que part de les nostres activitats es fan a Menorca, Eivissa i Formentera.

Algun projecte entre mans?

Enguany donarem suport al congrés sobre Camilo José Cela, a un col·loqui internacional sobre intervencions contemporànies a la catedral de Mallorca, organitzarem commemoracions de Blai Bonet, Josep Palau i Fabre i Jaume Vidal Alcover; entre d'altres, cinc hores de lectura d'aquests escriptors la Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril. Totes aquestes accions es faran gràcies al suport d'altres institucions i al treball de professors i especialistes o artistes d'arreu. Tenim també projectes dels quals no podem dir molt, perquè són només llavors que esperam que tindran el seu fruit.

Ens agradaria destacar l'organització habitual de la Lliga de Debat Universitari de la UIB, que enguany serà la quarta i, excepcionalment, aquest 2017 ens toca ser amfitrions de la IX Lliga de Debat Interuniversitari del G9.

Si voleu consultat les activitats fetes i en curs, podeu fer un cop d'ull a la memòria adjunta

Data de publicació: 07/12/2016