«Amb l'àrea per a vianants el cor del campus serà més amable»

Antoni Aguiló 

És metge i professor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. I fa dos anys que ocupa el càrrec de vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Des que ha arribat al govern de la UIB, intenta dur a terme accions que condueixin a fer del campus un lloc més agradable, més saludable, més sostenible, més humà... A banda d’un circuit per fer esport i dels horts ecològics, entre d’altres qüestions, ara té damunt la taula la conversió en zona de vianants i l’enjardinament de més de 8.000 metres quadrats de campus. La idea ve d’enrere i, si no hi ha res de nou, el curs acadèmic que ve els vianants tindrem més espai i més qualitat de vida universitària. 

Pareix que teniu a punt un projecte per fer un campus més humà, en el qual els protagonistes de la pel·lícula són els vianants i no els vehicles...

Efectivament. L’objectiu és aquest: fer un campus més amable per a la gent que l’habita. I així també donar sortida a una il·lusió de fa anys. És de justícia dir que la idea no és d’ara, ni d’aquest vicerectorat. Fa anys que s’intenta solucionar el trànsit rodat, i ara ha arribat el moment en què es fa possible. És ver que és un projecte menys ambiciós del que voldríem, però també hem de ser realistes... El que farem és convertir en zona de vianants la part del campus més antiga, que és la que parteix de la sortida del metro fins al Propileu. Aquesta zona quedarà tancada al trànsit rodat. Es tracta d’uns 8.700 metres quadrats de campus, que es transformaran una part en zona verda, una part en zona lúdica i una part en zona enjardinada, a més d’una via d’emergència. Es tracta de fer que el cor del campus sigui més amable i un lloc de trobada de la gent.

L’estil serà combinat, amb diferents tipus de paviments: la via principal serà empedrada, i després hi haurà una part d’asfalt i una altra amb blocs de ciment. I això anirà acompanyat d’un projecte d’enjardinament paisatgístic.

D’altra banda, i de cara al futur, estam parlam de fer microespais d’esport..., però ja us ho explicaré quan ho tinguem més avançat.

Quines conseqüència tindrà aquest canvi de fesomia? Supòs que es perden llocs d’aparcament, no és ver?

Si em permets, ja des d’ara mateix voldria demanar disculpes per les molèsties que puguin provocar les obres i els canvis que comportarà tot plegat. Pel que fa a places d’aparcament, hem calculat que es condemnaran uns 350 llocs d’aparcament. Però també hem calculat que diàriament en queden uns 600 de lliures a l’aparcament principal del campus, conegut com el codi de barres. Ho hem mirat en diferents hores i dies i sempre queden els mateixos, més o menys. Només es tractarà de reubicar els cotxes i caminar una mica més.

A més a més, aquests espais que fins ara estaven dedicats al trànsit rodat passaran a ser zones de trobada on les persones puguin gaudir de l’entorn natural privilegiat que tenim al nostre campus.

Quan començarem a veure els resultats del projecte? Quin és el procés?

Les obres començaran el dia 15 de juliol i duraran fins al mes de setembre. La part més molesta es durà a terme en període no lectiu, entre juliol i agost. A partir del setembre es començarà l’enjardinament de la zona de vianants.

Amb projectes com aquest, o més ben dit, en qualsevol presa de decisions, sempre hi ha contraris. En aquest cas també?

Sempre que es fan canvis per convertir zones de trànsit rodat en espais per a vianants hi ha discussió i controvèrsia. Aquí, de moment, no ho hem notat. No hi ha gent en contra, de moment.

De fet, des de fa un any i mig, ens reunim amb una comissió d’experts de la UIB, i les decisions que es prenen per dur endavant aquest projecte són sempre molt pensades i consensuades. La comissió està formada pels professors Antoni Martínez Taberner i Javier Gulías, del Departament de Biologia; Joan Muñoz, Francesc Forteza i Salvador Juan, del Departament de Física; i Miquel Coll, tècnic del Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica.

Supòs que convertir una zona en àrea de vianants duu implícita la necessitat de promoure el canvi d’alguns hàbits dels membres de la comunitat universitària pel que fa a la mobilitat…

És clar! L’ideal, i per això estam fent feina, és que aquest canvi d’hàbits dugui a utilitzar més el transport públic i també el transport compartit i, per què no, fins i tot les bicis...

A més, això implicarà una menor contaminació acústica i ambiental.

Tenim un model de campus a seguir, o del qual s’hagi pres exemple?

Els models més moderns de campus universitari opten per tenir els aparcaments a les zones perifèriques, i realment el campus el tanquen al trànsit rodat. Seria increïble que la gent pogués passejar pel campus com si fos un gran parc!

Circuit, horts, zones de vianants..., es van fent passes per tenir un campus més humà...

Crec que tot plegat ha estat una oportunitat. I vull agrair de veres la feina prèvia de totes les persones que han fet possibles aquests projectes i, evidentment, la feina realitzada pels vicerectors anteriors. Aquest serà un projecte de tots i per a tots.

Voldria remarcar que aquest és un projecte estratègic de l’equip de direcció de la UIB, que té l’objectiu de fer un campus més saludable i humà. 

Data de publicació: 11/06/2015