Ajuts als estudiants de la UIB

Aviat farà un any que la UIB va promoure una iniciativa solidària per atendre les necessitats dels alumnes que, per causes sobrevingudes, es troben en dificultats econòmiques per començar o continuar estudis oficials. El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable va crear un fons que s’ha de finançar amb donacions en forma d’una aportació mensual de 2, 5 o 10 euros de PAS i PDI, entre d’altres possibles donants... Tot això, en coordinació amb l’Associació Universitat Solidària Illes Balears. En parlam amb el vicerector Antoni Aguiló…

1. Fa un any de la primera passa que va fer la UIB per crear un fons social per ajudar els alumnes amb necessitats econòmiques sobrevingudes. Un bon moment per fer balanç, no ho trobau?

Aquestes ajudes s’orienten als estudiants de la UIB que es troben en una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l’entorn que els suposa un impediment per continuar la formació acadèmica oficial.

És un bon moment per fer balanç per dos motius: el primer, perquè gairebé fa quasi un any d’aquesta iniciativa, i d’una altra banda, perquè hem fet dues comissions i hem donat els ajuts.

Estam molt contents, perquè gràcies a l’ajuda que hem donat, un grup d’estudiants podran continuar els estudis, cosa que suposa una nova oportunitat per a ells, que pateixen una situació personal i familiar molt complicada.

2. Quantes peticions heu rebut de llavors ençà?

Un total de 13 peticions. S’ha de tenir en compte que, en funció de les aportacions econòmiques disponibles al fons d’ajuda econòmica i social per a l’alumnat de la UIB, es podran concedir en major o menor mesura els ajuts demanats pels alumnes.

3. Quines solen ser, de moment, les causes que fan que un estudiant demani un ajut? I, d’altra banda, quin tipus d’ajut necessiten aquests alumnes?

Normalment vénen de situacions familiars complexes, amb dificultats econòmiques greus per poder assumir les despeses derivades de continuar o iniciar estudis oficials a la UIB. Sobretot ens trobam amb casos en què els pares estan a l’atur i al nucli familiar hi conviuen diversos germans en edat escolar. També tenim alumnes que han viscut situacions de maltractament per violència de gènere, i situacions complexes d’alumnes que començaren els estudis amb beques i ajuts, i avui es troben amb necessitats econòmiques per poder acabar els estudis.

La majoria sobretot necessiten ajuda per poder fer front al pagament de les matrícules. En molts de casos no poden optar a demanar beca del Ministeri perquè repeteixen assignatures…, atès que l’inici de la desestructuració econòmica, social o familiar de l’entorn de l’alumne es va donar el curs passat, i això va fer que davallàs el seu rendiment acadèmic, fet mol comprensible si ens posam en la seva pell…. Es tracta de tenir empatia i tractar de posar-nos en el lloc de l’altre… Les situacions d’esforç familiar i l’esperit de continuar avançant han de tenir el suport de la UIB i de la societat en general.

4. La convocatòria és permanent. Això vol dir que sempre està oberta, no és així? Com ho ha de fer una persona que estigui interessada a fer una donació?

Efectivament, sempre està oberta, perquè qualsevol persona es pot trobar en una situació de necessitat al llarg del curs.

Les persones de la UIB interessades a participar-hi poden entrar a UIBdigital, a la pestanya de Gestions i serveis, a Sol·licituds disponibles, i emplenar una sol·licitud.

Hi ha l’opció de fer una aportació periòdica, que és una aportació mensual que es fa fins que la persona decideix donar-se de baixa, de 2, 5 o 10 euros.

També es pot fer una aportació puntual, que és un descompte automàtic a la nòmina ordinària, i que pot ser de 50, 100, 150 i 200 euros.

Si alguna persona vol fer aportacions puntuals superiors a 200 euros, les ha de fer mitjançant ingrés o transferència.

D’altra banda, estudiam la possibilitat que el pròxim curs qualsevol alumne pugui fer una aportació única de 5 o 10 euros en el moment de formalitzar la matrícula.

5. En paral·lel al que es planteja des del Rectorat, va néixer l’Associació Universitat Solidària Illes Balears, que també planteja l’ajut a necessitats dels estudiants… Conviuen bé ambdues iniciatives?

Conviuven de forma realment complementària i millor que bé. De fet, la presidenta de l’Associació és membre de la comissió, i estam en contacte permanent per si es produeix algun cas urgent.

6. Ara ve Nadal. Teniu un espai aquí per animar la gent perquè ajudi…

Els ajuts es poden donar a partir dels fons de què disposam. Des de la comissió podem assegurar a la comunitat universitària, PAS, PDI i alumnat, que les sol·licituds que tenim són per a casos extrems, de causes sobrevingudes. Hem pogut donar entre un 40 i un 50 per cent de la quantitat sol·licitada als 13 alumnes que ho necessitaven. La veritat és que 2, 5 o 10 euros al mes poden solucionar de forma real els problemes greus que es presenten... Amb un petit esforç entre tots, podrem donar continuïtat a aquest projecte, que aspira a ser de tothom.

Data de publicació: 26/11/2014