La UIB recupera la Càtedra Ramon Llull

La UIB signa un conveni amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del GOIB que permetrà continuar la investigació i difusió del lul·lisme

 

La consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Fanny Tur, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han signat el conveni per recuperar la Càtedra Ramon Llull, que ha romàs inactiva els darrers sis anys. Aquest conveni permetrà continuar la investigació i difusió del lul·lisme en el marc de la Càtedra els cursos 2019-23.

El programa d’actuacions de la Càtedra Ramon Llull inclou:

  • La formació i actuació de personal investigador
  • La generació i presentació de treballs d’investigació
  • L’organització de seminaris, congressos i conferències, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i l’IEB
  • L’organització d’actes de divulgació, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i l’IEB
  • La difusió en xarxa de l’obra de Ramon Llull, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i l’IEB
  • La difusió i promoció de la nova edició de les Obres Completes de Ramon Llull (NEORL), col·lecció publicada conjuntament per l’IEB i la Institució de les Lletres Catalanes
  • La col·laboració amb la NEORL en qualsevol altra activitat, acordada de comú acord entre totes les parts

L’IEB es compromet a organitzar actes de divulgació i dinamització sobre la figura de Ramon Llull i a participar en la difusió de totes les activitats pròpies de la Càtedra Ramon Llull. La UIB facilitarà l’enllaç electrònic dels treballs i de les publicacions de la Càtedra als webs institucionals que s’acordin amb l’IEB. Els treballs i les publicacions esmentats passaran a formar part del conjunt de les publicacions editades, coeditades o participades per l’IEB.

L’IEB vol aprofitar la Càtedra Ramon Llull per potenciar la seva activitat de foment de la recerca en temes relacionats amb les Illes Balears, i, en aquest sentit, té la voluntat de potenciar l’activitat de promoció i difusió de l’obra de Ramon Llull, fins ara concentrada en la publicació de la NEORL, fent servir la Càtedra Ramon Llull de la UIB com a instrument de potenciació i de generació de treballs d’investigació de temàtica lul·liana, així com d’espai de trobada d’estudiosos i especialistes en la matèria, i d’eina de promoció de la figura de Llull a l’exterior.

Per a l’execució d’aquest conveni, l’IEB es compromet a fer una aportació total de 100.000 euros, repartits en anualitats de 25.000 euros fins al 2023. Aquesta aportació es destinarà a cobrir el sou de l’investigador, les despeses de les dietes i els viatges, les relacionades amb l’organització de seminaris, congressos i conferències, les derivades de l’organització d’actes de divulgació i de l’adquisició dels DOI anuals de publicacions digitals relacionades amb la figura de Ramon Llull, i, en general, totes les directament derivades de les activitats que s’indiquin en la memòria que ha de lliurar la Universitat anualment a l’IEB.

En data 25 de març de 2003 es va signar el Protocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per a la formació de personal investigador en temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon Llull. Aquest acord va ser renovat el 2008, en forma de Conveni instrumental de subvenció, fins al 2013.

La Càtedra Ramon Llull de la UIB té una clara trajectòria consolidada des que se signà el Protocol de 2003. L’any 2015, quan s’iniciaren els preparatius per a la commemoració de l’Any Llull de 2015-2016, institucions i entitats interessades contactaren amb els membres de la Càtedra Ramon Llull per rebre’n assessorament en matèria lul·liana i poder iniciar determinats projectes en el marc de l’Any Llull. 

Data de publicació: 24/05/2019