Vitamina D per millorar els implants dentals

La tesi doctoral de María Satué Sahún es basa en el desenvolupament d'un nou recobriment bioactiu utilitzant el precursor de la vitamina D amb la finalitat de millorar l’osteointegració dels implants dentals, especialment en pacients compromesos 

La recerca actual sobre implants té com a objectiu produir superfícies bioactives innovadores que restaurin la funció en estructures esquelètiques compromeses. La modificació de la superfície d'implants de titani pretén millorar la resposta biològica dels teixits periimplantars i afavorir la seva osteointegració. Cada vegada hi ha més evidències que destaquen el paper essencial de la vitamina D en la regeneració òssia i els efectes negatius que té la insuficiència d’aquesta vitamina en l’osteointegració de l'implant. De fet, la deficiència de vitamina D comporta reabsorció òssia, osteoporosi i menor mineralització. Desafortunadament, hi ha una gran prevalença de deficiència de vitamina D en totes les edats a escala mundial, a causa d'una dieta inadequada i insuficient exposició solar.

La recerca de María Satué, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l'ús del precursor de la vitamina D, el 7-deshidrocolesterol, per produir localment vitamina D activa en cèl·lules pertanyents al teixit dur i tou. La tesi, dirigida per les doctores Marta Monjo i Joana Maria Ramis, del grup de recerca en Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT) de l'Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), demostra per primera vegada que el 7-deshidrocolesterol, prèviament irradiat amb UV, pot utilitzar-se com un recobriment bioactiu per a implants de titani que comporta la síntesi de vitamina D activa en cèl·lules osteoblàstiques i incrementa la seva diferenciació.

A més, la recerca demostra que l'addició de vitamina I al recobriment preserva la seva estabilitat i incrementa la síntesi de vitamina D activa en les cèl·lules que estan en contacte amb la superfície modificada. El potencial biològic d'aquesta modificació va ser confirmat en cultius primaris de cèl·lules mare mesenquimals de cordó umbilical humà, en la línia cel·lular preosteoclàstica murina RAW264.7, i en fibroblasts gingivals humans. Finalment, un estudi animal va verificar el seu potencial biològic in vivo, el recobriment va incrementar l'expressió gènica del marcador tardà de formació òssia, osteocalcina, en l'os periimplantar i l'activitat ALP en el fluid de la ferida. A més, es va comprovar que la composició i la bioactivitat del recobriment es mantenen després de ser emmagatzemats fins a 12 setmanes a 4º C, evitant la llum, l'oxigen i la humitat.

En conjunt, els resultats d'aquesta tesi demostren que els implants de titani recoberts amb 7-deshidrocolesterol i vitamina I, prèviament irradiats amb UV, promouen la diferenciació de cèl·lules pertanyents al teixit dur i tou, i indiquen una millor integració. D'aquesta manera, aquest nou recobriment bioactiu podria ser considerat com una nova estratègia per a teràpies amb implants dentals.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Improving osseointegration of titanium implants by a novel bioactive coating with UV-irradiated 7-dehydrocholesterol
  • Autora: María Satué Sahún
  • Programa de doctorat: Ciències Biosociosanitàries
  • Departament: IUNICS
  • Directores: Marta Monjo Cabrer i Joana Maria Ramis Morey 

Data de publicació: 16/10/2015