Visiten la UIB un grup de coordinadors i docents de l'Àsia Central en el marc del programa d'intercanvi CANEM

Un grup de coordinadors i docents de l’Àsia Central visiten la UIB en el marc del programa CANEM (Central Asian Network of Economics and Management). Es tracta d’un programa d’intercanvi ERASMUS Mundus destinat principalment a fomentar la mobilitat entre l'alumnat i el personal acadèmic i administratiu de les diferents universitats del consorci dels estudis de Turisme, Economia i Administració d'Empreses.

Els 11 tècnics i coordinadors vénen per conèixer la UIB, un punt de trobada per a alumnes i personal de les seves universitats, i provenen dels centres d’estudis superiors següents:

  • Universitat Nacional Estatal Kirguís (Kirguizistan)
  • Turkmen State University named after Magtymgully (Turkmenistan)
  • Korkyt Ata Kyzylorda State University (Kazakhstan)
  • Universitat KIMEP (Kazakhstan)
  • Russian-Tajik Slavonic University (Tadjikistan)
  • Andijan Agricultural Institute (Uzbekistan)
  • Universitat Tecnològica del Tadjikistan (Tadjikistan)
  • Universitat Internacional de Kirguizistan (Kirguizistan)

Des de l'inici del programa CANEM (curs 2013-14) fins a l'actualitat la UIB ha rebut 16 alumnes de grau, 10 de màster, 10 de doctorat i un de postdoctorat. Les gestions i coordinació del programa són a càrrec del Servei de Relacions Internacionals de la UIB. 

Data de publicació: 19/05/2015