Videonotícies de llengua per donar a conèixer les dades d'ús i de consum cultural del català entre els joves a les Illes Balears

És una iniciativa del CDSIB el GRESIB i la Direcció General de Política Lingüística del GOIB

.

La sèrie de vídeos Notícies de Llengua va iniciar-se l’any passat amb l’objectiu de divulgar dades sociolingüístiques de les Illes Balears. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pel Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), gestionat pel Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), i ha rebut el suport de la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca). 

En el primer vídeo de la sèrie Notícies de Llengua, s’hi mostraven dades corresponents als usos i coneixements lingüístics dels joves d’entre 15 i 29 anys, extretes de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, estudi dut a terme entre els darrers mesos de 2014 i el primer de 2015, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. En el vídeo podíem veure que el coneixement de català dels joves és alt ‎—aproximadament un 80 per cent dels joves enquestats saben parlar i escriure en català‎‎—, però que l’ús real que fan de la llengua no es correspon amb el seu nivell de competència.

El segon vídeo tracta dels usos lingüístics i el consum cultural que fan els joves d’entre 15 i 29 anys, prenent com a base les dades procedents de l’estudi Baròmetre de la cultura 2010, l’estudi El consum cultural de les Illes Balears. Informe dels resultats 2016 i les dades obtingudes a l’EULIB2014. Tot i que el domini bàsic del català entre els joves nascuts a les Illes Balears és general, la baixa oferta de lleure i cultura i la manca de difusió d’aquesta oferta són alguns dels factors que fan que el consum en aquesta llengua se situï molt per sota del coneixement. Donada aquesta situació, l’objectiu del vídeo és doble. Per una banda, donar a conèixer les dades de consum cultural disponibles actualment i, per l’altra, visibilitzar l’oferta existent en els diferents sectors. A partir de l’anàlisi de les tres fonts esmentades, podem observar que hi ha una diferència important entre l’ús d’Internet, els videojocs, la música i el cinema, d’una banda, i la lectura, de l’altra. En el primer cas, el català hi té una presència força precària, menys d’un 10 per cent. En canvi, en el cas de la lectura, el percentatge de consum en català és més elevat, d’un 22 per cent. 

A aquest vídeo, es preveu que el segueixi un altre que presentarà dades sobre els canvis demogràfics viscuts els últims anys a les Illes Balears i la repercussió evident que tenen en la situació sociolingüística. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 22/04/2020

Data de publicació: 22/04/2020