Vicerectorat de Títols i Tecnologia

El començament de l’any 2015 ve marcat per algunes novetats al Rectorat de la UIB. Una és el nomenament d’un nou vicerector. El doctor Xavier Varona, que fins ara era delegat del Rector, passa a ser vicerector de Títols i Tecnologia. En parlam amb ell perquè ens expliqui quins seran els seus objectius a partir d’ara...

1. Títols i tecnologia... Dos conceptes que d’entrada no pareix que tinguin gaire en comú, no és vera?

Fa alguns dies es publicava l’informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) sobre les universitats espanyoles, del qual els diaris feien diferents interpretacions, però n’hi ha una d’especialment interessant per explicar el nou vicerectorat: som la comunitat autònoma amb un nombre més baix d’aturats entre els titulats universitaris. Això és fàcilment interpretable com un bon indicador de l’eficàcia del nostre mapa de titulacions, eficiència demostrada ja tant en docència com en investigació per la majoria de rànquings d’universitats. Doncs aquest informe es fa a partir de grans quantitats de dades generades i gestionades pel Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB. El CTI gestiona les tecnologies de la informació a la UIB, i aquesta informació és només un dels pics visibles de tot el treball que fa aquest servei per millorar la nostra universitat.

A més, ja fa sis anys que es varen iniciar els estudis de grau i màster que substituïen els ja antics estudis de diplomatura, llicenciatura i enginyeria. I ja es tenen els primers resultats de la implantació dels dits estudis, que s’usaran per a la renovació de l’acreditació dels títols oficials existents. Tot això ha coincidit amb una situació econòmica i social que ha canviat de forma radical en tot aquest període i, per tant, cal iniciar un procés de reflexió intern i extern, amb l’objectiu de millorar els nostres resultats, i això vol dir formar els alumnes perquè tinguin la millor inserció possible al mercat laboral local, nacional i internacional.

2. El fet que ja formàssiu part de l’equip de govern fa pensar que deveu tenir algun projecte relacionat amb el nou vicerectorat. Quins són ara mateix els vostre objectius com a vicerector? 

Fins ara he gestionat tota la part tecnològica amb l’actual equip rectoral, col·laborant també en el procés de verificació dels títols oficials amb la vicerectora de Docència per als estudis de grau i amb el vicerector d’Investigació i Postgrau per als estudis de màster i doctorat, per la meva experiència prèvia com a director de màster, director de doctorat i subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau.

En aquests moments, un proper canvi legislatiu obrirà la porta a un nou plantejament dels estudis universitaris, atès que permetrà la verificació de títols oficials de grau de tres anys, en lloc dels quatre actuals. Llavors, la línia entre els graus i els màsters serà molt més fina, i hem d’estar preparats per gestionar el canvi posant les eines tecnològiques i mirant d’aconseguir els recursos necessaris per poder mantenir i millorar la nostra eficiència com a Universitat.

3. Com viviu l’experiència en gestió universitària? Us agrada? És complicada? Què canviaríeu?

Personalment, el que m’agrada és la investigació i la docència, que és el que vaig decidir de fer en el seu moment: la carrera investigadora a la Universitat. La gestió és molt complexa, duu molta feina i té molt poc reconeixement intern i extern. Precisament, la gestió m’ha ensenyat a valorar les coses que quan només estàs centrat en les teves classes o els teus treballs de recerca no veus, però són bàsiques perquè puguis fer aquesta feina de la millor forma possible. En aquest sentit, és increïble veure com hi ha tanta gent del personal d’administració i serveis treballant cada dia per fer que tot funcioni, des de la persona que obre una facultat a primera hora del matí, fins a tota la gent que ha fet possible que quan un alumne obri l’ordinador pugui tenir accés immediat a Internet des de qualsevol indret de la Universitat amb la millor qualitat i velocitat possible amb la nova Wi-Fi. A més, poder formar part d’un gran equip d’excel·lents persones, l’actual Consell de Direcció, que tenen la mateixa idea que tu per fer millor la nostra universitat, fa que tota aquesta feina prengui sentit.

4. Quin és l’objectiu més important que esperau aconseguir quan acabeu el mandat?

Que la UIB sigui encara millor del que és avui. 

Notícia relacionada

Data de publicació: 14/01/2015