VI Jornades de Gerència

«Un PAS cap a la transformació digital de la Universitat» 

«El PAS fa un paper clau perquè la UIB pugui avançar en la modernització de la gestió i en la transformació digital», és una de les frases amb què la Gerent de la UIB, Antònia Fullana, ha obert la segona sessió de les VI Jornades de Gerència, que han tingut lloc el dia 28 de febrer de 2018 a la seu de l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma. El capvespre del dia 27, el Rector i la Gerent inauguraven una trobada que començava amb una conferència de la senyora Teresa Moreo, interventora delegada de la Comunitat Autònoma, que parlà de les novetats de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Els companys Jeroni Reynés, Pilar Maldonado, Josep Maria Gilabert i Andreu Alcover també feren la seva aportació sobre la manera com es prepara la nostra universitat per afrontar els canvis que suposa l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Han participat en aquestes jornades caps de servei i unitat, administradors de centre i altres membres del personal d’administració i serveis.

Accions de millora i bones pràctiques

Al llarg les jornades diferents participants han presentat bones pràctiques i projectes de millora que permeten un major coneixement transversal de la institució i avançar en el dia a dia.

Les presentacions ens han permès conèixer, per exemple, la nova Oficina de Suport a la Docència, OSD, que dirigeix Josep Vidal, i les seves funcions, o el projecte OSR2020, que ha presentat el director de l’OSR, Víctor Homar, per caminar cap a la modernització de la gestió de la recerca a la UIB. D’altra banda, Antonio Sola ha explicat el projecte SmartUIB, per crear solucions de sostenibilitat des del campus a través de la tecnologia. Miquel Oliver, del Servei de Recursos Audiovisuals, i Antonio Fernández Coca, director de Campus Digital, han presentat dos vídeos que mostren, d’una banda, la producció material audiovisual com a eina de suport a la innovació, i de l’altra, la renovació de l’equipament de les aules de videoconferència.

A la segona part de les jornades, Lina Marimón, nomenada recentment responsable tècnica de transformació digital, explicà els nous reptes d’aquest projecte, que no és purament tecnològic sinó que afecta tota l’organització. Per la seva banda, des del Servei de Biblioteca i Documentació explicaren la implementació d’un sistema de gestió documental a la UIB Joana Maria Parera i Miquel Pastor, a més d’Eduard del Valle, del mateix servei, que explicà un projecte de preservació de documents a llarg termini. La implantació d’un sistema de notificacions electròniques amb la plataforma Notific@, que presentà Caty Pou, o el portafirmes electrònic i gestor de conformitats que presentaren Antoni Arbona i Josep Antoni Frau, són exemples com la tecnologia aplicada a l’Administració pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de la feina.

En l’àmbit dels postgraus, Chelo Hernández i Pedro Mayrata explicaren un nou programa de gestió per a les comissions acadèmiques de doctorat. «La distància no és un problema per treballar en equip» era el títol de la ponència de Catalina Ordinas i Soledad Rodríguez. D’altra banda, Miquel Roig i Daniel López explicaren millores del Pla de formació al Portal PAS-PDI. Ruth Escribano presentà una ponència sobre treball en xarxa i participació, dues claus d’èxit per al compromís social universitari amb l’Agenda 2030. La darrera ponència del dia va ser a càrrec de Cristina López-Polín i Antonio Fernández-Coca, que explicaren la imatge institucional interna i externa de la UIB.

En acabar la jornada, els participants pogueren visitar l’Arxiu del Regne de Mallorca.

Data de publicació: 02/03/2018