V edició de Promotors Tecnològics de les Illes Balears - 5 anys formant nous professionals: gestors de la innovació tecnològica a les empreses i institucions

La selecció d’empreses i alumnes interessats a participar-hi es durà a terme al llarg de l'estiu

Un any més es posa en marxa una nova edició de Promotors Tecnològics de les Illes Balears, una iniciativa promoguda per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i finançada per la Direcció General de R+D+I de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears.

El programa, dirigit a estudiants de darrer curs i titulats universitaris, té com a objectiu la formació de nous professionals: el gestor de la innovació tecnològica que cerca, mitjançant la innovació, millorar la competitivitat i productivitat de les empreses.

Enguany s’ha dissenyat un programa formatiu intensiu d’un mes de durada impartit per professionals de la gestió de R+D+I. Seguidament, s’inicia una fase d’inserció en una de les empreses participants, on, sota la supervisió d’un tutor, l’alumne analitza i elabora un diagnòstic tecnològic sobre les oportunitats d’innovació que té. A partir del diagnòstic, el futur especialista dissenya el projecte d’innovació, cerca el finançament necessari per posar-lo en marxa i n’inicia la implantació. Al llarg d'aquest període, que té una durada de cinc mesos, els alumnes reben una remuneració de 700 euros.

Com a novetat d’aquesta edició, durant la fase d’inserció en les empreses es duran a terme diferents jornades formatives dirigides tant als promotors com als tutors d’empresa, per tal de fer un seguiment del promotor i perfilar de manera coordinada l’estratègia d’innovació de l’empresa. Aquestes jornades seran impartides per una consultora nacional especialitzada en la innovació.

La selecció d’empreses i alumnes interessats a participar-hi es durà a terme al llarg de l’estiu i fins al proper mes de setembre. Des que es va iniciar el programa, l’any 2006, s’han format 73 alumnes i s’han presentat més de 152 propostes d’innovació a les empreses i grups de recerca participants.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/07/2010