Uns investigadors de la UIB posen a punt tècniques moleculars que permeten conèixer de forma ràpida i exacta la dieta dels herbívors invertebrats

Els resultats de la recerca han estat publicats a la revista Proceedings of The Royal Society

Una nova tècnica d'anàlisi molecular posada a punt per investigadors de la UIB permet conèixer de forma ràpida i exacta quina és la dieta dels invertebrats herbívors sense necessitat d'observar-los al camp ni fer complicats estudis morfològics i/o químics dels continguts estomacals.

La metodologia, posada a punt a partir d'un nombrós grup de coleòpters australians, els crisomèlids, ha estat publicada ara a la revista Proceedings of The Royal Society B. El mètode d'extracció de DNA permet identificar les relacions tròfiques entre herbívors i vegetals, una informació que és cabdal en la comprensió del funcionament dels ecosistemes, a l'hora de prendre mesures en política de conservació i a l'hora d'establir relacions de coevolució entre plantes i animals.

La recerca forma part de la tesi de José A. Jurado-Rivera, membre del Departament de Biologia de la UIB, i ha estat supervisada pel doctor Eduard Petitpierre, catedràtic de Genètica de la UIB, i pel doctor Jesús Gómez-Zurita, de l'Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). En la recerca hi han participat Alfried P. Vogler, del Departament d'Entomologia del Museu d'Història Natural de Londres, i Chris A. M. Reid, del Departament d'Entomologia del Museu Australià.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/11/2008